Disputas: Ulrikke Bryn Wethal

Master i samfunnsgeografi Ulrikke Bryn Wethal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

When China Builds Africa. Linking construction projects and economic development in Mozambique

Ulrikke Bryn Wethal

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 8. mai 2018 kl. 09.15

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel: Development through foreign direct investment? Conceptual approaches and empirical findings

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Christian Berndt, Department of Geography, University of Zurich

  • Lektor Morten Nielsen, School of Culture and Society, Aarhus University

  • Førsteamanuensis Jemima Garcia-Godos, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Michael Gentile, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Hege Merete Knutsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Dr Emma Mawdsley, Department of Geography, University of Cambridge

 

 

I hvilken grad bidrar kinesiske byggeprosjekter til økonomisk utvikling i Afrika? Hvordan tas avgjørelsene for hvordan slike prosjekter skal organiseres og implementeres, og hvem tjener på disse prosjektene? Gjennom en kvalitativ studie av tre kinesiske byggeprosjekter i Mosambik søker denne avhandlingen å forklare hva som karakteriserer de økonomiske koblingene mellom kinesiske byggeprosjekter og arbeidere og bedrifter i Mosambik, og hvorfor det er slik.

Studien viser at det skapes svært få økonomiske koblinger mellom kinesiske og mosambikiske aktører. Den mest omfattende koblingen var lokale arbeidsplasser, med mosambikiske arbeidere hovedsakelig tilsatt i midlertidige og utrygge stillinger, med lave kvalifikasjonskrav. De kinesiske entreprenørene brukte også få nasjonale underleverandører. Dette kan delvis forklares av krav om bruk av kinesiske varer og tjenester fra kinesiske finansieringsinstitusjoner, samt en mer lukket selskapsorganisering og etablerte leverandørkjeder fra Kina. De utslagsgivende faktorene kan likevel knyttes til lav kompetanse i den mosambikiske industrien. Lokale bedrifter mangler ferdigheter, teknologi, opplæring og institusjonelt rammeverk. Med lite eller ingen statlig støtte for å bedre konkurransedyktigheten, faller den lokale industrien utenfor avgjørende nettverk, og klarer derfor ikke å dra nytte av økt aktivitet i byggesektoren.

Historiske og strukturelle forhold er med på å forme hvordan mosambikiske myndigheter entrer prosjektforhandlinger med Kina.  30-40 år i relasjoner med vestlige- og internasjonale bistandsaktører, samt flere tiår med promotering av et liberalt investeringsklima, har gjort myndighetene svært eksternt orienterte, med lite fokus på industriell politikk og lokalt innhold. For myndighetene blir det viktigere å sikre finansiering enn å presse frem bedre samarbeid med mosambikisk industri.  Det fokuseres på hvordan prosjektene tilrettelegger for næringslivet og kan bidra til å tiltrekke nye investeringer til Mosambik - slik blir spørsmålet om hvem som involveres i selve byggeprosessen ikke så viktig.

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 11. apr. 2018 10:05 - Sist endret 24. apr. 2018 09:56