Disputas: Øystein Rudningen Skjælaaen

Cand. Polit. i kriminologi Øystein Rudningen Skjælaaen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Fuktig frokost. Identitet og felleskap på puben om morgenen

Øystein Rudningen Skjælaaen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 8. februar 2018 kl. 09.15

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Tittel: Rus og mening.

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Philip Lalander, Malmö högskola, Hälsa och samhälle

  • Seniorforsker Tea Torbenfeldt Bengtsson, Det nasjonale forsknings og analysecenter for velfærd (SFI)

  • Professor emeritus Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Inger Furseth, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Tian Sørhaug, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Katrine Fangen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 

 

Avhandlingen handler om mennesker som går på pub om morgenen og det sosiale livet som utspiller seg der. Ut fra idéen om det raske, flytende og dynamiske moderne samfunn, fremstår pubene som små rom av stillstand. Det skjer ikke mye, folk skal ingen sted, gjestene sitter der med glasset foran seg, ofte alene, og utenfor haster folk til det de skal. Det skiller seg ut fra det meste, men på en stillferdig måte.

Avhandlingen kretser rundt tre tema. For det første viser den hvordan mening knyttet til alkohol og avhengighet konstrueres rundt morgenpilsen. Morgendrikkerne er klar over det avvikende ved sitt alkoholbruk, og at alkoholisme er en sannsynlig merkelapp. Alkoholisme er imidlertid ikke én ting, men noe som kan bæres og gjøres på ulikt vis.  Pubgjestene navigerer etter måter å skape en verdig alkoholikeridentitet på, og en “god” alkoholiker er en som blant annet makter å kontrollere beruselsen og som innimellom tar pauser fra drikkingen.

For det andre viser avhandlingen hvordan fellesskap tar form på disse pubene. De fleste snakker om at det er sosialt å gå på pub om morgenen, at det er derfor de ikke sitter hjemme eller andre steder og drikker. Men det sosiale er heller ikke én ting. Felleskapsformene varierer fra det helt marginale hvor gjestene sitter for seg selv og samhandler lite, til det mer etablerte hvor gjestene sitter på faste plasser med de samme andre. De ulike fellsskapsformene skaper ulike grader av tilhørighet, men alle tilrettelegger for den fundamentale søken etter anerkjennelse.  

For det tredje handler avhandlingen om vanskelighetene med å kontrollere eller slutte å drikke. Det kan være en rekke grunner til at folk drikker mer enn de burde eller selv ønsker, og at de ikke klarer å slutte selv om de vil. Her settes slutteprosessen i sammenheng med opplevelse av kjedsomhet. Kjedsomhet innebærer tap av mening, og for den som skal slutte er det en alvorlig trussel. Slutteprosessen blir et eksistensielt problem – hvem kan jeg være og hva kan jeg gjøre, uten alkohol? 

Det sosiale livet på pubene er studert i praksis, mens drikkingen pågår. Samlet sett er avhandlingen en etnografi om de sosiale aspektene ved avvikende alkoholbruk og alkoholisme.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 8. jan. 2018 11:17 - Sist endret 25. jan. 2018 10:47