Disputas: Karina Standal

Master i samfunnsgeografi Karina Standal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Challenges of Gender, Power and Change in Solar Energy Interventions in Rural India. Imagined Beneficiaries and the Makings of Women’s Empowerment in the Village Electrification Project

Foto: Monica Bjermeland, CICERO

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 15. november 2018 kl. 09.15

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Tittel:  To what extent does feminist political economy, as an analytical framework, reflect the realities of the lives of rural women in the Global South in the context of energy production and consumption?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Joy S. Clancy, University of Twente, Nederland

  • Professor Saraswati Raju, Centre for the Study of Regional Development (CSRD) School of Social Sciences Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

  • Professor Bjørnar Sæther, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Torbjørn Skardhamar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Karen O'Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor emeritus Harold Langford Wilhite, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

India har store ambisjoner om å øke andelen fornybar energi og sikre at alle landets innbyggere har tilgang på strøm. Disse ambisjonene er bakgrunnen for et samarbeid mellom et norsk privat solenergiselskap, og indiske og norske myndigheter om å etablere mikroanlegg for solenergi i indiske landsbyer.

      Standals studie setter søkelys på hvordan det indisk-norske solenergi prosjektet påvirket kvinners hverdag og muligheter for empowerment. Norske myndigheter har holdt fanen høyt rundt likestilling og kvinners rettigheter – også innenfor utviklingssamarbeid. Samtidig er tilgang på moderne energiløsninger viktig for kvinners helse, livskvalitet og muligheter for utdannelse og inntekt. Desentraliserte energiløsninger gir også muligheter for at kvinner kan bli engasjert i energiforsyningen på lik linje som menn i lokalsamfunnene.

      Det indisk-norske energiprosjektet ga mange fordeler for kvinner og deres familier ettersom strøm både forenklet arbeidsoppgaver og nye muligheter for kommunikasjon f.eks mobil, Internett og TV. I tillegg forbedret det indisk-norske prosjektet inntektsmuligheter for kvinner i noen av landsbyene. Fordelene med strøm oppveiet likevel ikke kjønn, klasse og kasteforskjeller i landsbyene. Kvinner var også delvis ekskludert fra prosjektet både pga. lokale kjønnsroller og fordi kjønn ikke ble sett på som relevant fokus hos det private solenergiselskapet. Av de 28 landsbyene i prosjektet var det kun en som ansatte en kvinne som ‘village operator’ og kvinner hadde kun symbolske roller i lokale komiteer relatert til solenergien.

      I etterpåklokskapens lys ser man at ikke bare har det offentlig-private samarbeidet rommet to ganske motstridende interesser: styrking av norsk næringsliv internasjonalt, og ønske om å bidra til energi forsyning og utvikling i Sør. Ved å fokusere snevert på det første har man bidratt til at kvinner og delvis andre fra lavere kaste/klasse blir marginalisert i prosjektet.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 16. okt. 2018 09:32 - Sist endret 13. nov. 2018 09:22