Disputas: Ann Kristin Gresaker

Master i sosiologi Ann Kristin Gresaker vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Relevant religion. Nordiske livsstilbladers fremstillinger av religion 1988-2008

Ann Kristin Gresaker

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 22. mars 2018 kl. 09.15

Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Tittel: Refleksjoner over sekularisering og sakralisering i moderne nordisk kultur.

 

Bedømmelseskomité:

  • Lektor Andreas Häger, Åbo Akademi

  • Professor Margit Warburg, Københavns Universitet

  • Professor emeritus Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Torbjørn Skardhamar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Inger Furseth, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 

 

Mediene sies å ha endret vilkårene for religion i offentligheten, fordi de former og formidler religion ut fra egne, og ikke religiøse institusjoners, formål og kriterier. Gjennom tre artikler utforsker denne avhandlingen forholdet mellom religion, medier og kjønn ved å analysere nordiske livsstilbladers religionsfremstillinger fra slutten av 1980-tallet til 2008. Datamaterialet består av fem blader i hvert av de skandinaviske landene rettet mot kvinner i ulike aldersgrupper og menn med ulik profil, og to finske kvinneblader. Artikkel 1 sammenligner 17 danske, finske, norske og svenske bladers religionsdekning i 1988, 1998 og 2008 og finner forskjeller i omfang og hvilke religioner som omtales og hvordan de behandles. Samtidig vitner funnene om at målgrupper har mer betydning for religionsomtalen enn hvilket land som publiserer bladene. Artikkel 2 analyserer hvordan skandinaviske manneblader i 1998 og 2008 kjønner religiøsitet. Studien finner at bladenes religiøse femininiteter og maskuliniteter informeres av kulturelle forestillinger om religion og kjønn, og tilpasses mannebladets kjønnede skript om intime relasjoner, kjønnsforskjeller, sex og vold presentert i en humoristisk stil. Artikkel 3 analyserer ideer om parforholdet og femininitet i horoskopet i det norske kvinnebladet Det Nye i 1988, 1998 og 2008. Artikkelen viser hvordan åndelig ekspertise tilpasses kvinnebladet og influeres av selvforbedrings- og velværeindustrien. Avhandlingen konkluderer med at religion formes i tråd med livsstilbladsjangeren og innarbeides i temaer som kjennetegner livsstilbladet, og i økt grad preges av en forbrukerorientering med fokus på forbedringsprosesser og underholdning. Religion konstrueres og presenteres ut fra forestillinger om målgruppen knyttet til kjønn og alder. Kvinnebladene anvendeliggjør religion som en tilnærming til hjelp og veiledning. I mannebladene er religion et virkemiddel for å belyse temaer som sex og vold med siktemål om å underholde og fascinere.

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 20. feb. 2018 13:01 - Sist endret 16. mars 2018 09:50