Disputas: Mari Holm Ingelsrud

Master i sosiologi Mari Holm Ingelsrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Demanding change? Employee sickness absence, disability retirement and turnover in response to hospital reorganization

Mari Holm Ingelsrud

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 3. mars 2017 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: To what extent are the consequences for employees' health of hospital mergers in Norway distinctive a) because of the distinctive Norwegian social and economic system or b) because hospitals and the health sector are different to other parts of the Norwegian labour market?

 

Bedømmelseskomité:


Leder av disputas:

 

Veiledere:

 

Omorganisering i sykehussektoren: Fører forandring til flukt og fravær?

 

Omorganiseringer og sammenslåinger i sykehus har sannsynligvis ført til stor frustrasjon hos mange ansatte innen helsesektoren, men har det gitt seg utslag i sykefravær og uførepensjonering?

 

Omorganisering er blitt en del av arbeidshverdagen for ansatte i sykehussektoren de siste tiårene. I avhandlingen sin undersøker sosiolog Mari Holm Ingelsrud hvilke konsekvenser interne omorganiseringer har hatt for de sykehusansatte.
– Hovedfunnet er at omorganiseringene på 2000-tallet medførte en reell, men begrenset økning i sykefraværet for ansatte på alle nivåer, forteller Ingelsrud. – Det trenger ikke bety at ikke enkeltindivider har opplevd hardt press og blitt sykmeldt, men på et overordnet nivå er økningen i sykefravær relativt liten.

 

Ingelsrud har sett på registerdata for alle ansatte ved norske offentlige sykehus på 2000-tallet og undersøker også konsekvensene av sykehussammenslåinger. – Tidligere forskning har vist at sammenslåinger kan oppleves både opprivende og slitsomme for ansatte. Man kunne derfor sett for seg at ansatte i sykehussektoren valgte å skifte til jobber i andre sektorer, eller at sammenslåingene fikk helsemessige konsekvenser som fører til uførepensjonering. Men jeg fant ingen økning av jobbytte ut av sykehussektoren som følge av sykehussammenslåinger.


– Blant ansatte med lavere utdanning fant jeg en liten økning i risikoen for uførepensjonering etter sykehussammenslåinger, sier Ingelsrud, som mener dette funnet varsler om at fortsatte omorganiseringer i sykehusene kan bidra til et mindre inkluderende arbeidsliv på sikt.

 

Basert på tidligere forskning fra utlandet, kunne man fryktet større konsekvenser for de ansatte enn det som vises i denne avhandlingen. – Dette kan skyldes flere ting, sier Ingelsrud. – En viktig forklaring er at omorganiseringene i perioden jeg har sett på ikke var preget av nedbemanning.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 31. jan. 2017 10:20 - Sist endret 11. des. 2019 11:13