2017

Tidligere

Tid og sted: 5. des. 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Truls Tømmerås vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Social disparities in interventions for behavior problems

Tid og sted: 1. des. 2017 10:3014:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Elin Gustasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Constructing meaning after war. A study of the lived experiences of Norwegian Afghanistan veterans and military spouses

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:3014:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Hannah Helseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Fornuft og følelser. Muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentligheten fra 2000 til 2012

Victor Lund Shammas
Tid og sted: 10. nov. 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Master i sosiologi Victor Lund Shammas vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Prisons of Welfare. Incarceration, Social Democracy and the Sociology of Punishment

Tid og sted: 30. juni 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Synøve Nygaard Andersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Revolving Doors? An Empirical Study of Recidivism in Norway

Tid og sted: 28. juni 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Miriam Evensen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Later Life Consequences of Adolescent Mental Health Problems

Tid og sted: 1. juni 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Heidi Grundetjern vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Dealing with Gender. Unpacking the Variations of Women’s Experiences in the Illegal Drug Economy

Tid og sted: 30. mai 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Selma Therese Lyng vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Fra likestilt til nytradisjonell. En prosessorientert studie av arbeidfamilietilpasninger blant norske foreldre i konkurranseintensive karrierejobber

Tid og sted: 12. mai 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Tone Maia Liodden vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The burdens of discretion. Managing uncertainty in the asylum bureaucracy

Tid og sted: 3. mars 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Mari Holm Ingelsrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Demanding change? Employee sickness absence, disability retirement and turnover in response to hospital reorganization

Tid og sted: 24. feb. 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Björn Klimek  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependence and institutional trajectories in Nordic food markets