Disputas: Tore Witsø Rafoss

Master i sosiologi Tore Witsø Rafoss vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Terrorens kulturelle logikk. Det offentlige ordskiftet etter 22. juli

Tore Witsø Rafoss

Foto: Christopher Lindberg Brekke

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 3. mai 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: Hvordan har opplevelsen av og reaksjonene på terror i nyere tid endret vårt samfunn/de vestlige demokratiene?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Willy Guneriussen, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT, Norges Arktiske universitet
  • Professor Mats Trondman, Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet, Sverige
  • Professor Inger Furseth, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

Professor Lars Mjøset , ISS, Universitetet i Oslo

 

Veiledere:

  • Professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

  • Postdoktor Marte Mangset, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Hvordan ble 22. juli-terroren og reaksjonene på denne tolket i den norske offentligheten? Terrorangrep kan brukes til å konstruere ulike typer kollektiv identitet og tolkes på måter som skaper svært forskjellige sosiale og politiske reaksjoner. Avhandlingen kombinerer kultursosiologi, metaforteori, fenomenologi og narratologi for å kunne analysere den kulturelle logikken som former slike tolkninger. Frykten for terror preger våre mentale landskap og påvirker nasjonale og globale politiske prosesser. Paradoksalt nok er terror blitt et viktig referansepunkt når kollektiv identitet defineres: Ved å beskrives som antitesen til demokratiske verdier og fellesskap, representerer terroristene det motsatte av fellesskapets selvforståelse. Terror er ikke bare en sikkerhetstrussel, men er innvevd i moderne, demokratisk identitetskonstruksjon. Hva slags fellesskap bør skapes etter et terrorangrep og hvordan bør dette fellesskapet handle? Samfunnets svar på disse spørsmålene formes av terrorens kulturelle logikk. Å forstå denne logikken er avhandlingens mål.

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

 

Publisert 5. apr. 2016 10:37 - Sist endret 24. mars 2020 13:22