Disputas: Anja Sletteland

Master i samfunnsgeografi Anja Beate Sletteland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

Anja Sletteland

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 29. august 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Why we argue about the Israeli-Palestinian Conflict: The Impact of Political Anomie.

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jo Sharp, School of Geographical and Earth Sciences, East Quad, University of Glasgow

  • Professor Dov Waxman, College of Social Sciences and Humanities, Northeastern University

  • Professor Karen O’Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

         Professor David Jordhus-Lier, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veileder:

 

– En sentral årsak til at Israel-Palestinakonflikten ikke lar seg løse, er at ingen av partene tror på at de har en fredspartner på den andre siden. Og det har de faktisk helt rett i, hevder samfunnsgeograf Anja Sletteland i sin PhD-avhandling, som hun skal disputere over den 29. august. Hun har analysert kampen om definisjonsmakten over konflikten, som foregår på flere arenaer mellom partene og deres internasjonalt allierte. – Det er mange som mener at konflikten fortsetter fordi enten Israel, Palestina eller begge to simpelthen ikke er interessert i en fredelig løsning. Spørsmålet som sjelden blir stilt, er hvorfor de ikke vil. Det har lenge vært flertall for en tostatsløsning på begge sider, men når det kommer til stykket, finnes det ingen løsningsmodell som begge aksepterer. Så uansett hva de tar utgangspunkt i, blir det kamp om premisset. Resultatet er at begge partene føler at den andre siden ikke anerkjenner deres elementære behov, sier Sletteland.

I avhandlingen undersøker Sletteland handlingsrommet for å løse konflikten, som hun mener både er trangt og medfører stor risiko for begge partene. Forskningen hennes viser at selve kampen om spillereglene forsterker konflikten på en måte som hittil ikke har blitt anerkjent. – Partene tar utgangspunkt i ulike normstrukturer for å legitimere sine krav. Der palestinerne viser til FN og internasjonal lov, viser Israel til nasjonal sikkerhet. På dette området står USA på Israels side, fordi de mener at den folkerettslige tolkningen av konflikten vil sette Israels fremtid i fare. Når to motstridende normsett er i spill samtidig blir det vanskelig å etablere en felles forståelse for noe som helst, sier Sletteland.

For å kartlegge kampen om spillereglene har Sletteland både gjort to års etnografisk feltarbeid blant aktører i USA som søker å påvirke FNs og amerikanske myndigheters politikk på konflikten, og et dokumentstudium av fredsforhandlinger mellom Israel og Palestina.

Forskningen på Israel-Palestinakonflikten satte Sletteland på sporet av en nytt begrep for å forklare uløselige konflikter, som hun har kalt politisk anomi. – Det er ikke mulig å samhandle uten delte normer. Språklige normer gjør oss i stand til å forstå hverandre, institusjonelle normer gjør det mulig å samarbeide om politiske mål, og strukturelle normer gjør at hele samfunnssegmenter kan følge felles spilleregler. Under politisk anomi kan alt bli en kime til konflikt – alt fra hvilke ord du bruker, hvilke lover du refererer til og hvilke grupper du snakker på vegne av.    

Anja Sletteland er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo, og er medlem av The Research School on Peace and Conflict som organiseres i samarbeid mellom PRIO, UiO og NTNU. Hun tilbrakte to år av doktorgraden som gjesteforsker ved Harvard Kennedy School i USA.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 11. juli 2016 09:50 - Sist endret 17. okt. 2019 08:50