Disputas: Silje Elisabeth Skuland

Master i sosiologi Silje Elisabeth Skuland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Mat som praksis og kunnskap. En sosiologisk studie over matens materielle, diskursive og sosiale forutsetninger

Silje Elisabeth Skuland

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 23. september 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Hva kan praksisteori bidra med i studiet av matvanenes stabilitet og endring?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor emeritus Jukka Gronow, Universitetet i Helsinki

  • Forsker Atle Wehn Hegnes, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

  • Professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

 

Veiledere:

  • Professor Torben Hviid Nielsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Forsker I Annechen Bahr Bugge, Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved HIOA

 

Norske forbrukere er i økende grad opptatt av å spise sunt, og sterke krefter er satt i sving for å forme matforbruket vårt i en helseriktig retning. Likevel er det få som spiser den mengde fisk og grønnsaker som anbefales av helsemyndighetene. Det kreves betydelig innsats for å holde sunne mat- og spisepraksiser ved like, hevder sosiologen Silje Elisabeth Skuland i sin PhD-avhandling, som hun skal disputerer over den 23 september. For mange blir det rett og slett for utfordrende å servere fisk til flere av ukas middager og å sørge for rikelig med grønnsaker hver dag.

I avhandlingen understreker Skuland at matforbruket er en del av den sosiale hverdagen, der rutiner og vaner er styrende. Det interessant er dermed ikke først og fremst hva som får forbrukerne til å velge sunn mat, men hvordan sunne mat- og spisepraksiser etableres og holdes ved like over tid. Skuland påpeker at helsemyndighetens kostholdsråd helt klart spiller en rolle her. Men veien fra gode råd til varige sunne matpraksiser er på ingen måte rett fram. For selv om sunnhet og helse er viktig for matforbrukeren, er mulighetene for tilpasning og omforming av ernæringsvitenskaplig kunnskap betydelig. Det er dessuten flere hensyn som skal tilpasses til mathverdagen, hevder Skuland.  Det er krevende å sørge for at middagen er hjemmelaget, basert på ferske råvarer, sunn, smakfull og servert i en fei. Det påkaller en rekke ferdigheter som ikke er likt fordelt mellom norske forbrukere, og bidrar dermed til typiske klasseforskjeller i matveien.

Matvarene er mer viktige enn kostholdsråd, ifølge Skuland. I avhandlingen vektlegges matvarenes praktiske og moralske betydninger. Skuland har blant annet undersøkt produktutviklingen av fisk som matvare for å forstå hvorfor forbruket har dalt i mange tiår. For å opprettholde sunne matvaner er forbrukerne avhengig av at tilgjengelige matvarer passer inn i hverdagslivet, påpeker Skuland. Det er dessuten krevende å forene praktiske og moralske hensyn, som for eksempel å tilberede bearbeidede fiskekaker for å lære barna sine å spise fisk dersom man tviler om produktet inneholder tilstrekkelig mengde fisk.

Et hovedfunn i avhandlingen er likevel at engasjementet for å spise sunt brer om seg. Det skyldes at det stadig blir flere tilgjengelige matvarer som gjør det enkelt for forbrukerne å forene normer som fersk, rask, enkel, sunn og hjemmelaget mat. Det skyldes dessuten at menn engasjerer seg i matlagingen mer enn før, og at mat laget fra bunnen er en fellesnevner de fleste forholder seg til.  

Silje Elisabeth Skuland er utdannet sosiolog ved Universitet i Oslo. Hun er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor hun også skrev doktoravhandlingen sin.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 5. sep. 2016 15:41 - Sist endret 11. des. 2019 11:13