Disputas: Marianne Lund

Cand. polit. i sosiologi Marianne Lund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Smoking in a nonsmoking environment:Inequality, stigmatization and resistance

Marianne Lund

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 9. september 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: I hvilken grad kan vi takke våre bestemødres røykfrihet for at vi og våre døtre vil leve lenger enn våre menn og våre sønner?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor emeritus Edle Ravndal, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Det medisinske fakultet, UiO

  • Professor Mats Ramstedt, CAN, Sentralforbundet for alkohol- og narkotikaforbundet

  • Førsteamanuensis Torbjørn Skardhamar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

         Professor Timothy John Brennen, visedekan for forskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, UiO

 

Veileder:

 

Røyking i et normativt røykfritt samfunn

Hvordan er det å være røyker i et samfunn som legger stor vekt på røykfrihet? Denne avhandlingen viser at røyking er sosialt skjevfordelt. Røykere i dag er godt voksne og har ofte kort utdanning. Røykere med lav utdanning røyker også mer, er mer avhengige og i mindre grad interessert i å slutte.

Avhandlingen viser videre at røykere vurderer sin tobakksbruk mer negativt enn snus-brukernes vurdering av egen tobakksbruk. Røykere angrer i større grad på at de begynte å røyke, og de opplever i større grad sosial og moralsk fordømmelse av sin røyking sammenlignet med de som bruker snus. Røyking har blitt «denormalisert».

Avhandlingen har også belyst «den harde kjerne» av røykere, røykere uten interesse for eller planer om å slutte. Denne gruppen har blitt mindre over tid, noe som tyder på en økende andel sluttevillige røykere, og et potensiale for en fortsatt nedgang i andelen røykere.   

Avhandlingen viser at røykere er negative til nye foreslåtte tiltak, blant annet forbud mot røyking på uterestauranter og i parker, som ytterligere vil denormalisere røyking. Det er et dilemma for tobakkspolitikken som skal redusere forekomsten av røyking i alle samfunnslag, og samtidig unngå at røykere føler seg stigmatisert.

Marianne Lund er utdanning sosiolog ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært ansatt ved Statens Institutt for rusmiddelforskning, og er nå ansatt ved Folkehelseinstituttet.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 23. aug. 2016 13:04 - Sist endret 24. okt. 2017 09:33