Disputas: Erlend Paasche

Master i asiatiske og afrikanske studier Erlend Paasche vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Return Migration and Corruption: Experiences of Iraqi Kurds

Erlend Paasche

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 7. oktober 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: Politics in the migration debate: the study of corruption as a missing link

 

Bedømmelseskomité:


Leder av disputas:

        

Veileder:

 

Mange av statene som verdens flyktninger og andre migranter kommer fra er gjennomsyret av korrupsjon. For de som kommer til land der korrupsjon i mindre grad preger hverdagslivet, kan det være vanskelig å reise tilbake.

I sin avhandling Return Migration and Corruption: Experiences of Iraqi Kurds har Erlend Paasche studert hvordan korrupsjon i irakisk Kurdistan påvirker returmigrasjon fra Norge og Storbritannia. Avhandlingen bygger på intervju med irakiske kurdere med oppholdstillatelse i Norge eller Storbritannia om deres tanker om å dra tilbake, og på intervju gjennomført i irakisk Kurdistan med de som hadde gjort det – på egenhånd eller via assistert retur og deportasjon.

Irakisk Kurdistan kalles ofte Det andre Irak. Etter den amerikanskledete invasjonen i 2003 nøt denne selvstyrte regionen godt av et påfølgende tiår med fred, utvikling og velstand frem til 2014. For første gang i moderne tid var det en betydelig andel av den kurdiske diasporaen i Europa som enten reiste tilbake eller vurderte å gjøre det. Intervjudata tyder likevel på at korrupsjon i De kurdiske selvstyremyndighetene (KRG) bidro til å hindre mange fra å dra tilbake. Korrupsjon skapte også økonomiske og psykologiske utfordringer for de som prøvde å etablere seg på nytt i irakisk Kurdistan men manglet forbindelser, wasta, til de politiske partiene. Flere returmigranter sa de savnet det de hadde oppfattet som likhet for loven i Europa.

Avhandlingen åpner for et nytt analytisk perspektiv på returmigrasjon, og er en innovativ studie av hvordan migranter forholder seg til stater.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 15. sep. 2016 12:55 - Sist endret 29. mars 2017 12:36