Disputas: Cay Gjerustad

Cand. paed. Cay Gjerustad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Occupational aspirations – development and consequences of failure in achievement

Cay Gjerustad

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 14. oktober 2016 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: Hvordan skiller sosiologiske og psykologiske teorier seg fra hverandre- og hvordan bidrar de til forståelse av utdanningsaspirasjoner?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Ilse Julkunen, Department of Social Research and Social Work, University of Helsinki
  • Professor Kåre Heggen, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Volda
  • Professor emeritus Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

 

Veileder:

 

Viktig å få en jobb i tråd med forventningene

Doktorgradsavhandlingen til Cay Gjerustad viser en sammenheng mellom det å ikke nå jobbaspirasjoner og mental helse, sykefravær og arbeidsledighet. Avhandlingen handler om unges forventninger til framtidig yrke, og undersøker både utviklingen i yrkesaspirasjoner og konsekvenser av å ikke nå aspirasjonene.

De som ikke har nådd aspirasjonene som unge voksne skårer høyere på indikatorer på angst og depresjon enn de som har nådd sine yrkesmål. Videre har de som er i et yrke av lavere status enn de forventet mer sykefravær og høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledige.

Analysene er basert på studien Ung i Norge, som følger et stort utvalg ungdommer fra ungdomsskolealder til slutten av 20-årene.   

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 9. sep. 2016 10:31 - Sist endret 24. mars 2020 13:22