Disputas: Nicolai Topstad Borgen

Master i sosiologi Nicolai Topstad Borgen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The economic returns to college quality in Norway

Nicolai Topstad Borgen

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 20. mars 2015 kl. 9.15

Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Tittel: Social mobility, college quality and theories of social closure.

 

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Moris Triventi, European University Institute, Department of Political and Social Sciences, Italia

  • Professor Herman van de Werfhorst, Amsterdam Institute for Social Science Research; Institutions, Inequalities and Life Courses, University of Amsterdam, Nederland

  • Professor Gunn Elisabeth Birkelund , Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

           Professor Mette Andersson, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Arne Mastekaasa, (hovedveileder)
  • Professor Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning, (medveileder)

 

De siste 50 årene har høyere utdanning i Norge og andre vestlige land gått fra å være et eliteutdanningssystem til et masseutdanningssystem. Mens høyere utdanning tidligere var forbeholdt en liten elite, tar over 50 prosent av fødselskohortene i dag høyere utdanning i en del vestlige land. Samtidig har antall studier og institusjoner økt, og høyere utdanning har med det blitt mer variert.

Sammenlignet med de nye institusjonene, trekkes ansatte med høye kvalifikasjoner ofte til de tradisjonelle universitetene og høgskolene. Her får de undervise evnerike studenter med høye ambisjoner, under bedre forutsetninger (f.eks. flere ansatte per student).  Dette fører til kvalitetsforskjeller mellom institusjonene i form av for eksempel forskjeller i læringsmiljø, omdømme og studentenes muligheter for å danne innflytelsesrike sosiale nettverk. Slike kvalitetsforskjeller kan spille en stadig viktigere rolle for om studentene lykkes på arbeidsmarkedet.

I denne avhandlingen benytter jeg registerdata til å se nærmere på kvalitetsforskjeller mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Jeg finner at kvaliteten ved institusjonen der studentene har studert, påvirker deres lønn etter studiene. Dette er tilfelle selv når jeg tar høyde for relevante forskjeller mellom studentene før de starter studiene. Institusjonskvalitet har spesielt stor betydning i jobber som er godt betalt, og dette i økende grad. Når jeg sammenligner studenter som er uteksaminert i perioden 1975 til 1999 finner jeg at studenter som har studert ved institusjoner med høy kvalitet i økende grad får jobber i toppen av lønnshierarkiet.

Men selv om studier ved institusjoner med høy kvalitet i økende grad bidrar til å forme studentenes jobbkarrierer, så har ikke alle studentene like stort utbytte av slike studier. Studenter som har rike foreldre har ikke bare større sannsynlighet for å studere ved institusjoner med høy kvalitet, de har også større utbytte av å studere ved disse institusjonene. Igjen er forskjellene størst i toppen av lønnshierarkiet.

 

Vitenskapelig sammendrag

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 18. feb. 2015 10:28 - Sist endret 9. mars 2015 12:39