Disputas: Kirsten Ulsrud

Cand.polit i samfunnsgeografi Kirsten Ulsrud ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Village-level solar power in practice: Transfer of socio-technical innovations between India and Kenya

Kirsten Ulsrud

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 20. november 2015 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Major changes in the global energy landscape and how these affect developing states  

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Michael Bradshaw, Warwick Business School, The University og Warwick, UK
  • Associate Professor Kathleen Hancock, Liberal Arts and International Studies, Colorado School of Mines, USA

  • Professor Jan Hesselberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 


Leder av disputas:

Førsteamanuensis Jemima Garcia-Godos, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 

 

Veiledere:

Professor Harald Rohracher, Linköpings Universitet, Sverige (hovedveileder)

Professor Karen O'Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (medveileder)

 

Tilgang til elektrisk lys og annen bruk av strøm har stor betydning for menneskers livskvalitet og muligheter. Avhandlingen utforsker derfor løsninger som kan nå mennesker som fortsatt faller utenfor eksisterende modeller for strømforsyning. I tillegg undersøkes mulige strategier for overføring av slike sosiale og teknologiske innovasjoner mellom land og mellom lokalsamfunn.

Avhandlingen er inspirert av at pionérer både i og utenfor utviklingsland lenge har arbeidet for å gjøre det mulig for flere mennesker å få tilgang til elektrisitet, for eksempel gjennom solcellekraftverk på landsbynivå. Både myndigheter, firmaer, energieksperter, organisasjoner og forskere har gjort seg mange viktige erfaringer på området. Slike erfaringer dokumenteres og analyseres i avhandlingen.

Dette forskningsarbeidet bidrar med et samfunnsvitenskapelig perspektiv innenfor et felt som domineres av tekniske og økonomiske analyser. Gjennom å granske erfaringer fra landsbyer i India og Kenya gir avhandlingen innblikk i et mangfold av faktorer som avgjør hvordan teknologiske løsninger passer i et samfunn og hvordan de fungerer i praksis. Et viktig aspekt er samspillet mellom faktorer på nasjonalt og internasjonalt nivå og muligheter og begrensninger for aktører på lokalt nivå.

Avhandlingen understreker at teknologi- og kunnskapsoverføring mellom land bør være et likeverdig samarbeid basert på et felles engasjement. Langsiktige, praktisk orienterte samarbeidsprosjekter kan bidra til fruktbare, felles læringsprosesser og «system-innovasjon» tilpasset ulike samfunnsforhold. Ulike deltakere i slike innovasjonsprosesser kan kombinere et mangfold av perspektiver basert på ulike utdannelser, arbeidserfaringer, sosial og kulturell bakgrunn.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 29. okt. 2015 13:53 - Sist endret 13. sep. 2018 11:12