Disputas: Anne May Melsom

Master i sosiologi Anne May Melsom ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Sickness absence in a gendered labour market

 

Anne May Melsom. Foto: Tønnes Homme

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 23. oktober 2015 kl. 10.15

Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Tittel: Is the sickness absence in Norway too high or too low? 

 

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Morten Blekesaune, Department of Sociology and Social Work, Agder University
  • Assistant Professor Magnus Bygren, Department of Sociology, Stockholm University

  • Postdoctoral fellow Elisabeth Ugreninov, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo


Leder av disputas:

Professor Torben Hviid Nielsen, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo

 

Veileder:

Professor Arne Mastekaasa, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo

 

Denne avhandlingen undersøker hvordan kjønnssegregering på arbeidsmarkedet påvirker sykefravær og kjønnsforskjeller i sykefravær. Den består av fire empiriske studier med data fra EU’s arbeidskraftsundersøkelse og fra norske registre.

De to første studiene gir innsikt i sammenhengen mellom kjønnsbalansen i yrket og sykefravær. I debatten om hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn blir ofte forskjeller i arbeidsbetingelser brukt som forklaring. Altså, at kvinner har høyere fravær fordi de jobber i mer belastende yrker. Funnene gir ingen støtte til denne påstanden. Når det gjelder arbeidsbetingelser som påvirker sykefravær, ser det tvert i mot ut til at menn i gjennomsnitt jobber i mer belastende yrker enn kvinner. Resultatene tyder også på at individer med høy tilbøyelighet for sykefravær er overrepresentert i kvinnedominerte yrker. Det ser ut til at slike seleksjonsmekanismer, snarere enn usunne arbeidsbetingelser, skaper høyt fravær i kvinnedominerte yrker.

Den tredje studien viser noe høyere sykefravær på arbeidsplasser med kvinnelige ledere, og i følge den fjerde studien har gravide kvinner noe høyere fravær på kvinnedominerte arbeidsplasser. Disse funnene er i tråd med en tanke om at kvinnedominerte arbeidsplasser utvikler mer tolerante holdninger til sykefravær, men en kan ikke utelukke andre forklaringer.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 1. okt. 2015 13:33 - Sist endret 28. okt. 2015 19:38