Disputas: Susanne Nordbakke

Cand.polit. i sosiologi Susanne Nordbakke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Alive and kicking. Wellbeing and mobility in old age

Susanne Nordbakke

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 4. juni kl. 09.15-10.00

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Discuss gendered life course changes in relations between wellbeing and mobility among elderly. How may such changes challenge the welfare state? 

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Joachim Scheiner, Department of Transport Planning, Technishe Universität, Dortmund, Germany
  • Professor Lise Drewes, Institut for Miljø, samfund og rumlige forandringer, Roskilde Universitet, Danmark
  • Professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

 Professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo

 

Veiledere:

  • Professor Grete Brochmann, ISS (hovedveileder)
  • Forskningsleder Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt (medveileder)
  • Forsker II Beate Elvebakk, Transportøkonomisk institutt (medveileder)

 

Å komme seg ut og rundt – en begrenset frihet i eldre år

Vi tenker som regel ikke over hvilken enorm frihet det ligger i muligheten til å bevege seg fritt; når og hvor man vil. Når man blir eldre, begrenses ofte denne friheten. I denne avhandlingen studeres sammenhengen mellom det å komme seg ut og velferd og hva som påvirker muligheten til å komme seg ut og gjøre det man vil i eldre år. Avhandlingen viser at det å ha førerkort/bil, god helse, god økonomi, å bo alene, å ha noen å gjøre aktiviteter sammen med, kvaliteten på kollektivtilbudet og det å bo i et urbant område har betydning for både hvor ofte man deltar i aktiviteter utenfor hjemmet og i hvilken grad man opplever at man får deltatt i de aktivitetene man ønsker. Avhandlingen viser også at eldre mennesker har svært ulike behov for aktiviteter utenfor hjemmet, og at det ikke er hvor ofte man er ute som påvirker livskvaliteten, men det å vite at man kan komme seg ut når man vil. Studien finner at problemer med å bruke kollektivtransport ofte skyldes at man er dårlig til bens (for eksempel gjør bakker, få hvileplasser på vei til holdeplass, overganger som krever gange og ventetid og manglende vintervedlikehold det vanskelig å bruke kollektivtransport) og at mange av de som har bil bruker den for å kompensere for dårligere ben. Studien viser at eldre kan klare seg relativt godt om de bor i by og om de bruker sin kunnskap om transportinfrastruktur og andre forhold aktivt for å komme seg dit de vil – selv om det kan være slitsomt og tidkrevende. Forutsetningen er imidlertid at de kan gå en kortere strekning.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 6. mai 2014 11:28 - Sist endret 23. mai 2014 10:27