Disputas: Helene Amundsen

Master of Science in Environment and Development Helene Amundsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Adapting to change – community resilience in Northern Norwegian municipalities

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 6. februar kl. 16.00-16.45

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus

Tittel: Climate change challenges in Northern Norway: values, culture and place as a basis for action

 

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Kirsten Halsnæs, Danmarks Tekniske Universitet
  • Seniorforsker Sarah Cornell, The Stockholm Resilience Center

  • Professor Terje Wessel Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo


Leder av disputas:

Hege Merete Knutsen, ISS

 

Veiledere:

  • Professor Karen Linda O'Brien (hovedveileder)
  • Seniorforsker Grete K. Hovelsrud (medveileder)

 

Hva motiverer lokalsamfunn til å handle for å møte sammenfallende endringer i sosiale, økonomiske, miljømessige og demografiske forhold? Og hvilke faktorer bidrar til å gjøre lokalsamfunn mer robuste? Basert på feltarbeid i to kystkommuner i Nord-Norge viser avhandlingen hvordan en faktor som stedstilknytning har betydning for initiering av tilpasningsaktiviteter på disse stedene. Stedstilknytning har også stor betydning for robustheten til et lokalsamfunn. Videre viser avhandlingen hvordan forståelser av stedet også har stor betydning for utforming av utviklingsstrategier og for utarbeiding av nye næringer, slik som turisme.

Forskere forventer at klimaendringer vil bidra til å påvirke noen av endringsprosessene som lokalsamfunn opplever nå, og dette vil skape nye utfordringer og muligheter for disse lokalsamfunnene. Faktorer som kulturelle verdier, stedstilknytning og andre subjektive verdier har til nå har vært diskutert i liten grad i klimatilpasningsforskning, spesielt med fokus på motivasjon for tilpasning. I utarbeidelsen av klimatilpasningsstrategier har dette stor betydning – det er avgjørende at en klimatilpasningsstrategi oppleves lokalt relevant.

Denne avhandlingen bidrar til å utvide forståelsen av klimatilpasning gjennom å fokusere på de mer subjektive faktorene som bidrar til handling, så som stedstilknytning og –identitet.

 

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 16. jan. 2014 11:03 - Sist endret 1. juni 2015 11:27