Disputas: Hans Erik Næss

Master i sosiologi Hans Erik Næss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The promotional value of motorsport culture. A sociological invstigation of the FIA World Rally Championship

Hans Erik Næss

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 28. november 2014 kl. 9.15

Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Tittel: "Critically evaluate the contribution of sociology to our understanding of the social significance of sport in contemporary Norway"

 

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Alan Tomlinson, School of Sport and Service Management, University of Brighton, UK

  • Professor Barrie Houlihan, School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, UK

  • Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas:

  • Professor Mette Andersson, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Anne Krogstad, ISS, UiO (hovedveileder)
  • Professor Helge Jordheim, Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi, UiO (medveileder)

 

- Rallysportens identitet er dets fremste salgsargument, sier sosiolog Hans Erik Næss.

Bilsporten som Petter Solberg gjorde stor i Norge da han ble verdensmester i 2003, har siden 1990-tallet slitt med en økende polarisering: de som ønsker mer kommersialisering på ene siden og de som ønsker at alt var som i gamle dager på den andre.

Næss’ doktoravhandling ved Universitetet i Oslo viser imidlertid at forholdet mellom sportslig identitet og kommersielle muligheter er mer sammensatt. Hans forskning består av feltarbeid på sportens sentrale rallyløp, av medieproduksjonen, hos bilfabrikanter og blant tilskuerkulturer. Han har blant annet reist til Argentina, Monte Carlo og Finland for å samle materiale. Funnene etterlater en tydelig konklusjon: skal sporten øke sin popularitet må den ta sin egen historie mer på alvor.

- Vi må huske på at verdensmesterskapet involverer fans over hele verden. Det igjen påvirker tusenvis av ansatte på bilfabrikkene. Og mange holder interessen oppe av en idé om at alt en gang vil bli som det burde være. Nostalgien er genuin.

Men det betyr ifølge Næss ikke at alle skuer bakover og mener at alt var bedre før.

- Slett ikke. For mange er nostalgien en positiv inspirasjon til å forbedre mesterskapet. Det gir dem noe å strekke seg etter. Slik sett fungerer mine funn, som også er spisset i den kommende boken A Sociology of the World Rally Championship, som råd til Det internasjonale motorsportforbundet (FIA), sier Næss.

Samtidig understreker han at den akademiske verdien av hans funn er mer omfattende enn rene policyråd.

- For det første viser den at sportssosiologi bør ha en mye sterkere innflytelse på idrettsledelse. Historien spiller en enorm rolle. For det andre viser mine funn nytten av etnografisk metode. Sport er et livsstilsvalg og en fritidssyssel folk føler eierskap til når de bruker tid og penger på det. Betydningen av dette kommer ikke like godt frem med andre metoder. For det tredje er rally-VM et eksempel på en transnasjonal kulturform som sosiologer trenger flere empiriske studier av for å styrke sin egen fagportefølje i globaliseringens tidsalder.

Næss avslutter med å si at hans interesse for rally er like sterk nå som den var da han var liten gutt. – Jeg er like spent før den første rallybilen kommer i dag som da jeg var tolv. Og det er kanskje her sportens fremtid ligger. I å skape en dirrende forventning om det actionfylte øyeblikket som snart kommer, uavhengig av hvem eller hva som sponser serien.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

A Sociology of the World Rally Championship

 

For mer informasjon

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 30. okt. 2014 08:45 - Sist endret 11. des. 2019 11:13