Disputas: Sarvendra Tharmalingam

Master in Development Studies/Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe Sarvendra Tharmalingam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Homeland Orientation of War-torn Diasporas: Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway

Tid og sted for prøveforelesning

17. juni 2011 kl. 09.15, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Tittel: Theorising transnationalism: remittances as cultural practice

Bedømmelseskomité

Dr. Cathrine Brun, Geografisk institutt, NTNU (1. opponent)

Dr. Cheran Rudhramoorthy, Department of Sociology and Anthropology, University of Windsor (2. opponent)

Professor Hege Merete Knutsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (komitéleder)

Leder av disputas:

Professor Lise Kjølsrød, Universitetet i Oslo

Veileder:

Professor Kristian Stokke, Universitetet i Oslo (hovedveileder)

Professor Øivind Fuglerud, Universitetet i Oslo (biveileder) 

Sammendrag:

Denne artikkelbaserte doktorgradsavhandlingen i samfunnsgeografi undersøker forholdet mellom hjemlandsorientering i to diasporaer fra krigsherjede samfunn og deres liv i det landet hvor de ender opp, mer spesifikt forholdet mellom økonomisk og kulturell hjemlandsorientering blant første generasjon tamiler og somaliere og deres liv i Norge.

Hovedspørsmålet i avhandlingen er: Hvordan påvirker den økonomiske og kulturelle hjemlandsorienteringen blant tamiler og somaliere deres liv i Norge? De sekundære spørsmålene er: (1) Hvilke former for pengeoverføringer praktiserer tamiler og somaliere og hvordan påvirker disse praksiser deres liv i Norge? (2) Hvilke hjemlandsbaserte kulturelle praksiser opprettholder tamiler og somaliere i Norge, og hvordan påvirker disse deres liv i dette landet?

Det teoretiske utgangspunktet for studien er teorier om diaspora og transnasjonalisme, spesielt relatert til hjemlandsorientering og transnasjonale praksiser. Studien er basert på kvalitative metoder, hovedsaklig intervjuer og deltagende observasjon blant tamiler og somaliere i Norge, primært i Oslo.

Studien konkluderer med at hjemlandsorientering blant førstegenerasjons tamiler og somaliere i Norge innenfor den økonomiske og kulturelle sfæren har hatt betydelig innvirkning på deres sosiale organisering av livet i Norge. Likevel er disse forbindelsene til det opprinnelige hjemlandet ikke uforenlig med deres integrasjon i Norge.

Publisert 4. juni 2011 22:13 - Sist endret 8. apr. 2013 08:17