Disputas: Mira Aaboen Sletten

Cand.polit. Mira Aaboen Sletten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv.

Mira Aaboen Sletten

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 10. mars 2011 kl. 16.15

Sted: Ullevål kino

Tittel: Norske barns velferd i et internasjonalt perspektiv

 

Bedømmelseskomité:

Professor Gunn Elisabeth Birkelund, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Professor Jan O. Jonsson, Stockholms Universitet (1. opponent)

Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda (2. opponent)

Leder av disputas:

Professor Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo

Veileder:

Professor Ivar Frønes, Universitetet i Oslo

Biveileder:

Forsker I Axel West Pedersen, Institutt for samfunnsforskning

Sammendrag:

- Ungdom i familier med dårlig råd er sjeldnere sammen med venner i fritiden, deltar mindre i idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter. De har altså en noe svakere posisjon blant jevnaldrende enn ungdom flest. I tillegg føler flere seg ensomme og upopulære. Det sier NOVA-forsker Mira Aaboen Sletten. Hun tar doktorgraden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen "Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv".

Unge i familier med dårlig råd ser også mørkere på framtiden. Det å føle seg utenfor i ungdomstiden kan dessuten være med å redusere forventninger til voksenlivet. - Det er gjort flere undersøkelser der man har gått i dybden og sett på noen få barn og unge, og hvordan deres relasjon til andre barn og unge påvirkes av dårlig råd. Men her har jeg brukt tall som kan si noe om alle norske ungdommer, sier Aaboen Sletten.

Avhandlingen konkluderer med at ungdom i familier som har litt dårligere råd enn andre, både er mindre sammen med jevnaldrene og oftere opplever at de er upopulære. Men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å delta mindre sosialt og den subjektive opplevelsen av å stå utenfor. Det er også et viktig poeng at vi ikke kan se bort fra hvordan ungdom oppfatter seg selv hvis vi vil se på konsekvensene fattigdom i ungdomstiden kan ha på lang sikt.
 

 

 

Publisert 17. feb. 2011 21:22 - Sist endret 19. sep. 2016 11:11