Disputas: Sigtona Halrynjo

Cand.paed. Sigtona Halrynjo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler

Prøveforelesning

Tid: Torsdag 3. juni 2010 kl. 16.15-17.00
Sted: Auditorium 3 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31
Tema: Arbeid, klasse og familie som sosiologisk forskningsfelt: utvikling og utfordringer?

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Lena Gonäs, Arbetsvetenskap, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads Universitet
2. opponent: Professor Ann Nilsen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Komiteens administrator: Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Karin Widerberg

Veileder:  Professor Gunn Elisabeth Birkelund

Sammendrag

Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler

Hva skjer med høyt utdannede kvinners og menns karriere- og familietilpasning når de får barn? Og hvordan kan tilpasningene forklares?

Avhandlingen tar utgangspunkt i tre samfunnsmessige utviklingstrekk som peker i retning av et mer likestilt arbeids- og familieliv: kvinners økte utdanningsnivå, menns nye fedrerolle og utviklingen av familievennlige rettigheter og ordninger. I avhandlingens fire artikler undersøkes i hvilken grad disse endringene har medført at vi nå kan snakke om et likestilt arbeidsliv blant høyt utdannede – eller om omsorgsansvar for barn fortsatt har kjønnsskjeve konsekvenser for realisering av karriere. Avhandlingen viser at eliteutdannede kvinner har like sterke karrierepreferanser som menn, og at de foretrekker en lik fordeling av lønnsarbeid og omsorg for barn. Likevel tar mødre mer av omsorgsansvaret enn fedre, og fordeling av omsorgsansvaret får betydning for realisering av karriere. Fars karriere får oftere forkjørsrett, mens mors karriere får vikeplikt, også i høyutdanningspar. Avhandlingen viser imidlertid at de få fedrene som tar hovedansvaret hjemme, har de samme utfordringer i forhold til jobb og karriere som mødre.

For å forstå hvordan konflikten mellom karriere og omsorg for barn kan opprettholdes, til tross for familievennlig tilrettelegging, anvendes begrepet karrierelogikkens spilleregler. Å utforske karrierelogikkens spilleregler betyr i denne sammenheng å undersøke hvilke egenskaper, tilpasninger og ressurser som reelt sett belønnes med avansement eller andre former for karrieresuksess i en gitt bransje eller arbeidsorganisasjon. Ved hjelp av kvantitative og kvalitative data og metoder utforskes betingelsene for mødres og fedres karriere- og familietilpasninger – og deres konsekvenser – i lys av de prosesser som oppstår og reproduseres i møtet med karrierelogikkens spilleregler – der trumfkortet nettopp er å konstruere seg selv som uunnværlig og ”alltid beredt”.

 

Publisert 24. sep. 2010 13:59 - Sist endret 3. feb. 2014 14:09