Disputas: Ann Cecilie Bergene

Master i samfunnsgeografi Ann Cecilie Bergene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): PREACHING IN THE DESERT OR LOOKING AT THE STARS? A Comparative Study of Trade Union Strategies in the Auto, Textile and Garment, and Maritime Industries.

Prøveforelesning

Tid: Torsdag 29. april 2010 kl. 9.15-10.00
Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus
Tittel: The place of labour in economic geography

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Distinguished Professor Neil Smith, “Center for Place, Culture, and Politics”, The Graduate Center, City University of New York
2. opponent: Professor Andrew Sayer, Department of Sociology, Bowland North, Lancaster University

Komiteens administrator: Professor Karen O'Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Bjørnar Sæther

Veileder:  Hovedveileder: Førsteamanuensis Sylvi B. Endresen

Sammendrag

Fagforeningene: bastion eller bevegelse?

Hvorfor er det uvarslede streiker i Belgia, generalstreiker i Hellas og sultestreiker i Irland, mens det i Norge er forutsigbare lønnsoppgjør som i verste fall ender i munnhuggeri?

En ny doktoravhandling i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo konkluderer med at fagforeningenes strategier må ses i lys av særegenheter ved sektoren de organiserer, nasjonal egenart og politiske holdninger blant medlemmer. For eksempel kan modeller som den norske, med et gjennomregulert forhold mellom partene i arbeidslivet, i noen tilfeller virke hemmende på fagforeningenes kreativitet og strategiske evner. Medbestemmelse på høyt nivå gjør fagforeningene til en bastion med politisk tyngde, men begrenser dem som bevegelse ved å vanskeliggjøre enkelte aksjonsformer.

Avhandlingen sammenligner fagforeningsstrategier i tre sektorer: sjøfart, bil- og tekstilindustrien. I hver sektor tar den for seg arbeidslivskonflikter hentet fra henholdsvis Irland, Belgia og Namibia. Avhandlingen gir innblikk i en konflikt i Irish Ferries, der fire offiserer barrikaderte seg i maskinrommet da sikkerhetsvakter innleid av selskapet stormet ferjen for å erstatte mannskapet med lavtlønnede arbeidsinnvandrere. Etter flere ukers konflikt valgte imidlertid fagforeningen å avblåse aksjonene for å redde det formaliserte nasjonale partssamarbeidet.

I en situasjon preget av trusler om nedlegging knyttet ansatte i General Motors i Europa kontakter på tvers av landegrensene, og lyktes i å mobilisere til protest mot utflytting av Opel-fabrikken i Antwerpen, blant annet ved hjelp av en internettblogg. I Namibia førte et forsøk på å spille på merkevareprodusenters samfunnsansvar til at fagforeningene ble gjort til syndebukker for bedriftsnedleggelse og tap av arbeidsplasser. Konfliktene viser hvordan fagforeningene involverer seg i nye og gamle aksjonsformer lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan de ytre omstendighetene både begrenser handlingsrom og åpner nye muligheter.

 

Publisert 26. mars 2010 10:20 - Sist endret 3. feb. 2014 14:07