Disputas: Tore Omholt

Siviløkonom Tore Omholt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Samarbeid i sentrum – Et systemteoretisk perspektiv på sentrumsutvikling og kollektiv handlingskapasitet som grunnlag for lokal utvikling

Prøveforelesning

Torsdag 18. juni 2009 kl. 16.15-17.00 i Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: Tema blir publisert ti dager før prøverforelesningen.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Roar Hagen, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
2. opponent: Forsker Jan Erling Klausen, NIBR

Komiteens administrator:
Professor Ragnvald Kalleberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Prodekan Marianne Elisabeth Lien

Veileder:  Professor Bjørn Gustavsen

Sammendrag

Avhandlingen tar opp styringsproblemer knyttet til utvikling av lokale og regionale handelssentre, hvor tradisjonelle bysentre taper i konkurranse med kjøpesentre som vokser frem utenfor bysentrene. Dette reflekterer en samfunnsmessig utvikling preget av økende kompleksitet som ikke lenger kan takles tilfredsstillende av markedet eller offentlig planlegging og regulering. Avhandlingen viser hvorledes nye og effektive styringsformer for lokal næringsutvikling basert på nettverk og kollektiv selvstyring kan og bør utvikles, og kan stimuleres ved samfunnsfaglige intervensjoner.

Avhandlingen setter spørsmålstegn ved sentrale og lokale myndigheters evne til å styre utviklingen av våre bysentre som handelssentre, hvor slike styringsproblemer er preget av stor usikkerhet og dilemmaer. Styring under slike forhold krever tilgang på og behandling av informasjon som normalt overstiger kapasiteten til offentlig planlegging og regulering. Det er heller ingen løsning å overlate styringen til markedet. I praksis betyr dette at myndigheter og private aktører i større grad enn det som er vanlig i dag bør samarbeide om utviklingen av sine bysentre som attraktive handlesteder. Basert på moderne systemteori peker avhandlingen på og demonstrerer en rekke metoder for informasjonsbehandling og samarbeid som reduserer usikkerhet, fremmer en kollektiv identitet knyttet til et bysenter, samtidig som dette skaper rom for handling og utviklingsmuligheter for individuelle aktører.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:05 - Sist endret 3. feb. 2014 14:06