Disputas: Jannecke Wiers-Jenssen

Cand.polit. Jannecke Wiers-Jenssen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Student mobility and the professional value of higher education from abroad

Prøveforelesning

Tid: Fredag 29. august kl. 9.15
Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus
Tittel: Discuss different conceptual frameworks for studying
international student mobility

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Ulrich Teichler, International Centre for Higher Education Research (INCHER), Kassel
2. opponent: Professor Marijk van der Wende, Onderwijscentrum VU, Vrije Universiteit Amsterdam
Komitéleder: Professor Gunn E. Birkelund

Leder av disputas:  Professor Marianne Nordli Hansen

Veileder:  Hovedveileder: Professor Geir Høgsnes. Medveileder: Professor Jens Chr. Smeby

Sammendrag

Jannecke Wiers-Jenssen har undersøkt årsakene til at nordmenn velger å studere i utlandet, hvordan de mestrer utenlandsstudiene og hvordan de klarer seg i arbeidsmarkedet etter endt utdanning.

Resultatene viser at de fleste som reiser ut er motivert av å få nye impulser, som å lære språk og kultur og å studere i et internasjonalt miljø. Noen søker seg ut for å få annerledes utdanning; enten fordi studiet ikke finnes i Norge eller fordi de mener at kvaliteten er bedre utenlands. Et mindretall reiser ut fordi de ikke kommer inn på ønsket utdanning i Norge. For medisin- og andre helsefagstudenter er dette den viktigste grunnen til å reise ut. En viktig bakenforliggende årsak til at Norge har mange utenlandsstudenter, er gunstig studiefinansiering gjennom Lånekassen.

De fleste utenlandsstudentene mestrer både de faglige og sosiale aspektene ved utenlandsoppholdet godt. Den første tiden utenlands er utfordrende, men så å si alle vurderer studier i utlandet som en svært positiv erfaring. Studentene understreker at utenlandsstudier gir stort utbytte utover det rent faglige.
Det store flertallet reiser hjem til Norge når de er ferdig med utdanningen. Fire år etter avsluttet studium er fire av fem tilbake. De som har vitnemål fra utlandet har noe større problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet enn de med tilsvarende utdanning fra norske læresteder. Flere har opplevd arbeidsledighet og flere oppfater seg som overkvalifisert for nåværende jobb. En positiv effekt er at de som er utdannet i utlandet har høyere lønn, noe som blant annet har sammenheng med at flere jobber i privat sektor. De utenlandsutdannede har også oftere jobber med internasjonalt tilsnitt. Utdanning fra utlandet har med andre ord både positive og negative effekter på muligheter på det norske arbeidsmarkedet.

 

Publisert 24. sep. 2010 14:44 - Sist endret 3. feb. 2014 14:04