Disputas: Anders Vassenden

Cand. polit. Anders Vassenden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Flerkulturelle forståelsesformer - En studie av majoritetsnordmenn i multietniske boligområder

Prøveforelesning

Dato: Torsdag 10. januar 2008 kl. 16.15-17.00
Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: ”Grounded Theory”, ”Extended case-method” og forholdet mellom makro- og mikronivå

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Johanna Esseveld, Sociologiska Institutionen, Universitetet i Lund
2. opponent: Professor Thomas Hylland Eriksen, CULCOM, Universitetet i Oslo

Komiteens administrator: Professor Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Disputasen ledes av professor Karin Widerberg

 

Publisert 24. sep. 2010 14:38 - Sist endret 3. feb. 2014 14:04