Disputas: Anne-Lene Bakken Ulseth

Cand. polit. Anne-Lene Bakken Ulseth ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Mellom tradisjon og nydannelse. Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge

Prøveforelesning

Dato: Torsdag 17. januar 2008 kl. 16.15-17.00
Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Tittel: Drøft muligheter og begrensninger i kroppssosiologien (the sociology of the body) i sammenlignende analyser av aktiviteter i treningssentre og idrettsklubber

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Lektor Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
2.opponent: Professor Sigmund Loland, Norges idrettshøgskole

Komiteens administrator: Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Disputasen ledes av professor Karin Widerberg

 

Publisert 24. sep. 2010 14:37 - Sist endret 3. feb. 2014 14:04