Disputas: Ida-Eline Engh

Cand. polit. Ida-Eline Engh ved Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights: The Example of the Right to Food in the Context of Hiv/Aids in South Africa and Uganda.

Prøveforelesning

Dato: Torsdag 6. desember 2007, kl. 16.15
Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: "Development and Human Rights: challenges of universality, scale and socio-cultural relevance?"

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Professor Sigrun I. Skogly, Lancaster University Law School, Lancaster
2. opponent: Professor David Simon, Department of Geography, Royal Holloway, University of London

Komiteens administrator: Professor Kristian Stokke, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Bjørnar Sæther

Sammendrag

Gjennomføring av sosioøkonomiske rettigheter i lys av hiv/aids-epidemien er tema for Ida-Eline Enghs avhandling. Hun har studert staters kapasitet til å implementere mat som en menneskerett for hiv/aids-rammete i to afrikanske land.

Avhandlingen tar utgangspunkt i matsikkerhetsproblemer knyttet til hiv/aids-epidemien i Sør-Afrika og Uganda. Hiv/aids rammer i stor grad den arbeidsdyktige delen av befolkningen og får derfor alvorlige konsekvenser for individer, hushold og lokalsamfunn og deres evne til å brødfø seg selv. Dette byr på store utfordringer for statens gjennomføring av menneskerettigheter som retten til mat og retten til helse.

Først identifiseres statens forpliktelser, slik de er nedfelt i nasjonalt og internasjonalt lovverk, til å respektere, beskytte og innfri retten til mat og tilstrekkelig ernæring for folk som er rammet av hiv/aids. Deretter defineres statens kapasitet til å imøtegå disse forpliktelsene. Kapasitet deles i fem hovedkomponenter: autoritet og mandat, aksept og vilje til å imøtegå forpliktelser, tilgang på tilgjengelige ressurser; kommunikasjonsevne samt evne til overvåking. Disse defineres på grunnlag av erfaringer med hiv/aids- og matsikkerhetstiltak i de to landene. Analysen munner ut i 35 foreslåtte indikatorer eller ’idealstandarder’ - fem for forpliktelser og 30 for kapasitet.

Avhandlingen understreker at mat, helse og omsorg må sees i sammenheng. Det er viktig å finne en balanse mellom fokus på ernæringstiltak og tilgang på aids-medisiner. Eksempler fra de to landene viser hvor politisk ømfintlig disse temaområdene er. Avhandlingen viser også hvordan en menneskerettighetstilnærming, med fokus på sårbare gruppers tilgang til produktive ressurser og helsetjenester, kan styrke politikken på dette området. Indikatorene bidrar til å belyse styrker og svakheter i staters lovverk og kapasitet i skjæringspunktet mellom matsikkerhet, hiv/aids og menneskerettigheter.

Ida-Eline Engh er født i Oslo. Hun tok hovedfag i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo i 1996. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Senter for menneskerettigheter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Cecilie W. Lilleheil.

Publisert 25. mai 2009 15:40 - Sist endret 4. nov. 2010 10:34