Stewart Clegg: A brief life of but not in power

Velkommen til seminar med den britiske/australske sosiologen Stewart E. Clegg.

Stewart Clegg. Foto: UTS

Clegg er for de fleste sosiologer kjent for sine bidrag til maktdiskusjonen, bl. a med teorien om "circuits of power" og for bøker som "Power, rule and domination (1974), "Frameworks of power" (1989), "Power and organizations" (2006) og som redaktør av Sages "Handbook of power". 

Han vil snakke om hvordan hans forståelse av maktbegrepet har endret seg under den tiden han har forsket på det.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men fint om du melder deg på:  https://nettskjema.no/a/106280

Publisert 7. nov. 2018 11:38