Institusjoner, sosial endring og makt

Fredrik Engelstad presenterer paper som belyser hvordan samfunn er strukturert gjennom institusjoner og betydningen av dette.

Kilde : UiO

Publisert 10. apr. 2018 11:10 - Sist endret 10. apr. 2018 11:20