Hva er det som gjør at samfunn er mulig?

Temagruppen Arbeid, politikk og organisasjon inviterer alle ISSere til seminar for å tematisere institusjoners rolle og dynamikk som koplingsmekanisme mellom samfunnets orden og lokale samhandlingsprosesser.

Photo by Tobi Oluremi on Unsplash

«Hva er det som gjør at samfunn er mulig?» spurte Georg Simmel. I sosiologien er det stort sett blitt stille om dette. Den viktigste lenken mellom makro- og mikro-studier ligger på meso-nivået. Hvis vi vil forstå samfunn som helhet er det et problem at avgjørende prosesser på meso-nivå blir tonet ned i mye faglig debatt. Organisasjoner og institusjoner danner komplekse mønstre på flere nivåer. Organisasjoner inngår i meta-organisasjoner, de styres av politiske vedtak, og ikke minst fungerer de innenfor institusjonelle rammebetingelser.

Temagruppen Politikk, organisasjon, arbeid, inviterer derfor alle ISSere til seminar for å tematisere institusjoners rolle og dynamikk som koplingsmekanisme mellom samfunnets orden og lokale samhandlingsprosesser.

Vi jobber med å invitere eksterne innledere, men først og fremst inviterer vi deltakerne til å presentere papere som tar opp institusjoners rolle og dynamikk.

Frist for innsendelse av sammendrag: 7.juni

Seminaret avvikles 13. – 14. september, som et lunsj-til-lunsj-arrangement på Voksenåsen.

Kontaktperson: Lars Klemsdal

Publisert 24. apr. 2018 13:10 - Sist endret 30. mai 2018 14:02