East India Company as the first Multi National Corporation (MNC)

Arbeid, politikk og organisasjon-seminaret inviterer til diskusjon med Stewart Clegg.

Stewart Clegg

Stewart Clegg. Foto: UTS

Stewart Clegg er professor ved UTS, Sydney og kjent for de fleste sosiologer for sine studier av makt. Etter innlegget hans vil vi forsøke å få istand en diskusjon om politisering og makt i multinasjonale organisasjoner, samt hvilke analytiske redskaper vi har for å begripe den rollen MNCs har i det moderne samfunnet. 

Innlegget vil blant annet være basert på denne artikkelen.

 

APO-seminaret er en seminarrekke som omhandler temaer innen arbeid, politikk og organisasjonsliv og den nordiske modellen, og er et forum for politisk sosiologi og politisk teori. Seminarmøtene er åpne for alle interesserte.

Publisert 13. mai 2019 10:58 - Sist endret 13. mai 2019 11:28