Hvorfor fikk ikke Sverige et SF? Refleksjoner over splittelsestendenser og fraksjonskamper i skandinavisk sosialdemokrati.

Bernt Hagtvet deler sine refleksjoner over splittelsestendenser og fraksjonskamper i skandinavisk sosialdemokrati.

Publisert 5. okt. 2017 10:06 - Sist endret 20. nov. 2017 08:42