Arbeid, politikk og organisasjon

APO-seminaret er en seminarrekke som omhandler temaer innen arbeid, politikk og organisasjonsliv og den nordiske modellen, og er et forum for politisk sosiologi og politisk teori. Seminarmøtene er åpne for alle interesserte.

Standard tidspunkt for seminaret er tenkt mandager kl 14:15, men enkelte seminarer foregår på andre dager/tidspunkt.

Tidligere

Bildet kan inneholde: eyewear, briller, panne, visionomsorg.
Tid og sted: 11. des. 2019 11:1018:00, ES Aud 5

Workshop with Professor Johannes Lindvall (Lund University), author of Reform Capacity (2017, Oxford University Press), 11 December 2019, 11:00-18:00

 

Stewart Clegg
Tid og sted: 27. mai 2019 14:1516:00, Instituttstyrerommet, rom 221, Harriet Holters hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Arbeid, politikk og organisasjon-seminaret inviterer til diskusjon med Stewart Clegg.

Fredrik Engelstad. Foto: UiO
Tid og sted: 2. mai 2019 14:1516:00, Rom 221, Harriet Holters Hus

Velkommen til et nytt Arbeid, politikk og organisasjon-seminar. Fredrik Engelstad vil presenterer paperet: "Voluntary organizations in democracy. The case of Norway".

Tid og sted: 16. nov. 2018 10:1512:00, Instituttstyrerommet, HHH 221

Velkommen til seminar med den britiske/australske sosiologen Stewart E. Clegg.

Tid og sted: 13. sep. 2018 12:0014. sep. 2018 14:00, Voksenåsen

Temagruppen Arbeid, politikk og organisasjon inviterer alle ISSere til seminar for å tematisere institusjoners rolle og dynamikk som koplingsmekanisme mellom samfunnets orden og lokale samhandlingsprosesser.

Tid og sted: 23. apr. 2018 14:1516:00, HHH rom 221

"To comply or not to comply, that’s not the question: On the foundation of institutions and agency in institutional maintenance work"

 

Lars Klemsdal presenterer paper. Ta kontak med Lars for å få tilsendt paper på forhånd. 

Tid og sted: 16. apr. 2018 14:1516:00, HHH rom 221

Fredrik Engelstad presenterer paper som belyser hvordan samfunn er strukturert gjennom institusjoner og betydningen av dette.

Tid og sted: 26. feb. 2018 14:1516:00, HHH rom 221

Bernt Hagtvet deler sine refleksjoner over splittelsestendenser og fraksjonskamper i skandinavisk sosialdemokrati.

Tid og sted: 12. feb. 2018 14:1516:00, HHH rom 221

Cathrine Holst presenterer manus i utarbeiding om betydningen av akademisk kunnskap i tenketanker.

Ta kontakt med arrangør for å få tilsendt paper. 

Tid og sted: 30. okt. 2017 14:1516:00, HHH rom 221

Lars Klemsdal og Lars Erik Kjekshus presenterer manus i utarbeiding om betydningen av tillit i utformingen og innføringen av reformer i offentlig sektor.

Ta kontakt med arrangør for å få tilsendt paper. 

Anniken Haglund
Tid og sted: 28. aug. 2017 14:1516:00, HHH rom 221

Anniken Hagelund presenterer paper.

Fredrik Engelstad
Tid og sted: 22. mai 2017 14:3016:00, Rom 221, Harriet Holters Hus