Grenser – Vinterseminar i samfunnsgeografi 2020

ISS inviterer på ny til vinterseminar i Oslo og håper å samle samfunnsgeografer fra hele landet til faglige diskusjoner og sosialt samvær.

Illustrasjonsbilde av fattig og rikt boligområde med tekst: "Grenser"
Foto: Google Earth

Sett av datoene 19. og 20. mars 2020!

Foreløpig invitasjon

For andre år på rad arrangerer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo et vinterseminar i samfunnsgeografi.

Seminaret er åpent for masterstudenter og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler, samt alle andre som ser nytten av samfunnsgeografi i eget arbeid, for eksempel i byplanlegging og -utvikling, bistand, journalistikk og forskning. 

 

Temaet for vinterseminaret i 2020 er «GRENSER».

Temaet kan tolkes bredt. Grenser av ulike slag rammer inn livene våre. Mange av dem er også gjenstand for konflikt, det være seg landegrenser, iskanter, intimgrenser, bomringer, språkbarrierer eller naturens egne tålegrenser. 

Samfunnsgeografien har bidratt til å belyse grensenes natur. Selv om vi ofte tar dem for gitt, er de sentrale for arbeidet til mange av oss i faget. Paradoksalt nok kan vi si at grensene er med å bringe oss samfunnsgeografer sammen. 

Vi ønsker å bruke vinterseminaret til å stimulere til gode diskusjoner mellom kollegaer og fagvenner over hele landet. Vi håper derfor at mange vil vise interesse for neste års seminar, gjennom å delta, men også ved å la seg inspirere av temaet til å organisere sesjoner, panelsamtaler og annen møtevirksomhet. 


Seminaret vil gå over to dager og inkludere et sosialt arrangement der vi kan omgås i mer uformelle former. Arrangementet er hovedsakelig norskspråklig, men vi inkluderer noen sesjoner på engelsk.

Vi åpner for forslag til sesjoner med ulike fokus og format, som knytter seg til årets seminartema. Masterstudenter i samfunnsgeografi vil kunne få hjelp til å utvikle plakater med en presentasjon av sitt forskningsprosjekt.

 

STED: Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo 
TID:    19. og 20. mars 2020

 

Mange har allerede vist interesse for neste års vinterseminar! Vi kan melde om at komiteen er i full sving med planleggingen av dagprogram og kveldsarrangement. Vi har fått inn mange gode forslag til sesjoner som på ulike måter belyser grensenes betydning i våre liv. PS! Det er ikke for seint å melde inn sesjonsforslag!

Vi kan også komme med gladnyheten om at også neste års seminar blir uten deltakeravgift. Vi satser på å sende ut program med påmelding i starten av januar!

 

Har du spørsmål eller innspill, send en epost til p.g.roe@sosgeo.uio.no eller 
david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no.

 

 

Publisert 17. sep. 2019 11:06 - Sist endret 9. des. 2019 13:03