AVLYST: Grenser – Vinterseminar i samfunnsgeografi 2020

ISS inviterer på ny til vinterseminar i Oslo og håper å samle samfunnsgeografer fra hele landet til faglige diskusjoner og sosialt samvær.

Illustrasjonsbilde av fattig og rikt boligområde med tekst: "Grenser"
Foto: Google Earth

Avlyst for å forebygge koronasmitte.

Vi håper å kunne arrangere seminaret på et seinere tidspunkt.

 

 

 

For andre år på rad arrangerer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo et vinterseminar i samfunnsgeografi.

 

Seminaret er åpent for masterstudenter og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler, samt alle andre som ser nytten av samfunnsgeografi i eget arbeid, for eksempel i byplanlegging og -utvikling, bistand, journalistikk og forskning. 

 

Temaet for vinterseminaret i 2020 er «GRENSER».

Temaet kan tolkes bredt. Grenser av ulike slag rammer inn livene våre. Mange av dem er også gjenstand for konflikt, det være seg landegrenser, iskanter, intimgrenser, bomringer, språkbarrierer eller naturens egne tålegrenser. 

Samfunnsgeografien har bidratt til å belyse grensenes natur. Selv om vi ofte tar dem for gitt, er de sentrale for arbeidet til mange av oss i faget. Paradoksalt nok kan vi si at grensene er med å bringe oss samfunnsgeografer sammen. 

Vi ønsker å bruke vinterseminaret til å stimulere til gode diskusjoner mellom kollegaer og fagvenner over hele landet. Vi håper derfor at mange vil vise interesse for neste års seminar, gjennom å delta, men også ved å la seg inspirere av temaet til å organisere sesjoner, panelsamtaler og annen møtevirksomhet. 

Seminaret går over to dager og inkludere et sosialt kveldsarrangement der vi kan omgås i mer uformelle former. Arrangementet er hovedsakelig norskspråklig på torsdag, men vi inkluderer noen sesjoner på engelsk. På fredag er arrangementet engelskspråklig.

Vi åpner for forslag til sesjoner med ulike fokus og format, som knytter seg til årets seminartema. Masterstudenter i samfunnsgeografi vil kunne få hjelp til å utvikle plakater med en presentasjon av sitt forskningsprosjekt.

 

STED: Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo 
TID:    19. og 20. mars 2020

SEMINARET ER FULLTEGNET.

 

PRELIMINARY PROGRAM (changes might occur)

TORSDAG 19. MARS

09:00   Welcome

09:05   Keynote: Transgressing boundaries in geographic scholarship, Associate Professor Hilde Refstie, NTNU

10:00   Coffee

10:30   Sessions

  • Faghistorisk panel, med Britt Dale, Jan Hesselberg   og Arild Holt-Jensen
  • Grenser og plankart, med bl.a. Mikaela   Vasstrøm og Kjell Overvåg

12:00  Lunch

12:45  Short presentation of student posters

13:00  Keynote: Geopolitical Fault-line Cities, Professor Michael Gentile, UiO

14:00  Coffee

14:30  Sessions

  • The Norwegian-Swedish border, with Bjørnar   Sæther, Peter de Souza, Olof Stjärnström, Ivar S. Holand
  • Language barriers and exclusions in Norwegian human geography, with Siddarth Sareen, Yngve Heiret and others
  • Tekst og rom, med bl.a. Jørgen Alnæs, Anne Hege Simonsen

Kveldssesjon på Bruket, Landbrukets hus

19:00  Byens yttergrenser og andre bomringer med blant annet Håvard Haarstad og Tarje Wanvik

 

FREDAG 20. MARS

09:00   Keynote: On the ice edge, Associate Professor Berit Kristoffersen, UiT

10:00   Coffee

10:30   Sessions

  • MA Student session by and for MA students
  • Nordic PhD collaboration – do we need it? with   Gunhild Setten
  • Presentation of special issue of "Local Environment" by Siddarth Sareen, Kenneth Bo Nielsen, Kirsten Ulsrud and others.

12:00  Lunch

12:45  Announcement of MA Student Award Winner

13:00  Keynote by Vice Rector Hans Kjetil Lysgård, UiA

14:00  Coffee

14:30  Sessions

  • Geographical perspectives on migration and borders with Marta Bivand Erdal, Mette Strømsø, Andreas Forø Tollefsen
  • Urban boundaries with Lars Böcker and Per Gunnar Røe

Har du spørsmål eller innspill, send en epost til p.g.roe@sosgeo.uio.no eller 
david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no.

 

 

Publisert 17. sep. 2019 11:06 - Sist endret 12. mars 2020 09:55