Periferier - Vinterseminar i samfunnsgeografi 2019

ISS ønsker å skape en samlingsplass for norske samfunnsgeografer og inviterer til vinterseminar i Oslo, med sikte på å etablere en årlig tradisjon.

Årets tema for vinterseminaret er «Periferier».

PÅMELDING via nettskjema

Arrangementet er gratis. Vinterseminaret vil servere en enkel lunsj på torsdag, og betale produksjonskostnadene for masterstudenter som vil presentere sine prosjekter som plakat. Utover dette må man selv koste reise, opphold og mat/drikke.

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig. Påmelding via nettskjema.

Masterstudenter som ønsker å presentere en plakat av sitt prosjekt, bes ta kontakt med Lars Bocker. Ønsker du å bidra i spesifikke fagsesjoner? Kontakt David Jordhus-Lier.

ÅRETS TEMA

Temaet for vinterseminaret i 2019 vil være «Periferier». Vi har valgt dette temaet fordi vi lever i en brytningstid preget av økende politisk ustabilitet og sosial ulikhet, der geografi er et viktig element. En viktig dimensjon for å forstå disse endringsprosessene er spenningen mellom politiske og økonomiske maktsentra og utkanter og marginer. Ved å sette periferi-temaet på dagsorden, inviterer vi til å snakke sammen om rural populisme, regional ulikhet, byregioners utvikling og globale sentrum-periferi-forhold.

Selv om seminaret er et initiativ fra samfunnsgeografimiljøet i Oslo, er vi avhengige av at samfunnsgeografer ved andre norske studiesteder og i arbeidslivet for øvrig ser verdien av en slik samlingsplass. Vi håper derfor at mange vil vise interesse for dette seminaret, ikke bare gjennom å delta, men også ved å organisere sesjoner, panelsamtaler og annen møtevirksomhet. Seminaret vil gå over to dager og inkludere et sosialt arrangement der vi kan omgås i mer uformelle former.

PROGRAM

TORSDAG 14.MARS  
09.00

Plenumssesjon i Stallen
«Periferier», innledning og velkommen ved Kristian Stokke, professor ved UiO

09.15 «Sentrum – periferi. Ny aktualitet til et klassisk begrepspar»
Jon Paschen Knudsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
10.00

«Midt i verden, midt i Nuuk»
Tone Huse, postdoktor ved UiO

12.00 Lunsj i Stallen med plakatpresentasjoner
14.00 Parallellsesjoner:
«Sustainable urban transformations»

åpen forelesning med Karen O'Brien, professor ved UiO
«Omstilling i kommuner og lokalt miljøvern»
Bjørnar Sæther, professor ved UiO; Hilde Solli, mobilitetsrådgiver i Oslo kommune; Jenny Kosberg Skagestad, rådgiver for transport og storby i Miljøstiftelsen Zero; Marit Hepsø, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.
«Geografifaget i skolen»
boklansering og debatt om skolegeografi ved Erlend Eidsvik, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet; Elin Sæther, førsteamanuensis ved UiO; Olav Fjær, førsteamanuensis ved NTNUm utdanningskonsulent Judith Klein.
19.00 Sosialt arrangement med faglig panelsamtale på Bruket, Landbrukets hus
«Globale periferier og populistisk mobilisering – hva er sammenhengen?», paneldebatt med Yohan Shanmugaratnam, utenriksjournalist i Klassekampen og Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter. Ledet av Michael Gentile, professor ved UiO.
FREDAG 15.MARS  
09.00 Plenumsesjoner i Stallen
«Hvordan endrer samfunnsgeografien samfunnet?», paneldebatt om relevans og påvirkning. Med Håvard Haarstad, professor ved Universitetet i Bergen; Anne Bitsch, samfunnsgeograf og forfatter; Marikken Wulff Wathne, NIBR/OsloMet og stipendiat ved Kungliga Tekniska Högskolan; Pål Erik Olsen, prosjektleder i A-lab.
10.30 Parallellsesjoner i Stallen, Stuene og Loftet
«Storbyenes utkanter»
,
med Per Gunnar Røe, professor ved Universitetet i Oslo; Ragnhild Dahl Wikstrøm, stipendiat ved Universitetet i Oslo; Kristin Kjærås, stipendiat ved Universitetet i Bergen; Lars Böcker, postdoktor ved Universitetet i Oslo; Pål Erik Olsen, prosjektleder i A-lab
«Olje – ressursen der ute»
med Berit Kristoffersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø; Håvard Haarstad, professor ved Universitetet i Bergen; Camilla Houeland, postdoktor ved Universitetet i Oslo; Lars Böcker, postdoktor ved Universitetet i Oslo; David Jordhus-Lier, professor ved Universitetet i Oslo.
12:30 Lunsj og avslutning i Stallen
Publisert 7. jan. 2019 10:25 - Sist endret 5. mars 2019 09:18