Arendalsuka: Hvor tett og høyt vil vi ha det?

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og UiO:Energi organiserer en paneldebatt om byutvikling under Arendalsuka.

Bildet kan inneholde: blå, arkitektur, tak, himmel, bygning.
Foto: Jan O. Kiese

Om arrangementet

Kompakt byutvikling og fortetting har lenge vært offentlig politikk, for å redusere reiseavstander, bilbruk og utslipp. Nå har turen kommet til regionbyer og forsteder. Den samordnete areal- og transportstrategien for Osloregionen legger opp til at nye boliger og virksomheter i stor grad skal lokaliseres til utpekte forstadsbyer, eller knutepunkter i kollektivtrafikksystemet. Forstadsbyene preges allerede av dette. Nye prosjekter lanseres og utbyggingen har kommet godt i gang i regionbyene rundt Oslo. Men det er uenighet om hvor tett og høyt det bør bygges. Hvordan kan vi egentlig skape gode multifunksjonelle byer, som planen beskriver? Vi vil presentere noen funn fra forskningsprosjektet «Smart Mobility Suburbs» (finansiert av forskningsrådets program EnergiX) og invitere til en debatt om den gode forstadsbyen.

Les mer om arrangementet på nettsiden til Arendalsuka.

Publisert 29. juli 2019 14:24 - Sist endret 29. juli 2019 14:24