Prøveforelesning: Alexi Gugushvili - The Untold Story of Social Mobility: Redistribution, Democracy, and Welfare State

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Alexi Gugushvili. Photo: University of Oxford

Publisert 3. apr. 2018 10:15 - Sist endret 3. apr. 2018 10:24