Prøveforelesning: Matthias Bernt - Gentrification

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Matthias Bernt. Foto: The UFZ

Publisert 1. feb. 2018 13:58 - Sist endret 2. feb. 2018 11:13