KNIPS, FERDIG, GÅ! Elever ved Katta og Handels dokumenterer egen hverdag

De har blitt kalt eliteskoler, og de har sluset mange inn i samfunnets toppstillinger. Hvordan opplever elevene skolehverdagen? Hvorfor interesserer forskere seg for disse to skolene?   

Oslo Katedralskole - ofte kalt Katta - ble etablert allerede i 1153. Den har i mange hundre år utdannet folk til ledende posisjoner i samfunnet. Oslo Handelsgymnasium - ofte kalt Handels - startet i 1875, og var den første her i landet som tilbød en økonomisk utdanning. Begge skolene har ofte blitt regnet som eliteskoler. Men de har også blitt utsatt for kritikk, kanskje fordommer.

Hva tenker elevene selv om dette? Ser de på seg selv som en elite? Hvor viktig er det å få gode karakterer? Hva med politikk? Trening? Russetida? Det hevdes at mange på Katta er vegetarianere. Stemmer det? Sosiologer ved Universitetet i Oslo har snakket med elevene. Elevene har tatt bilder av sin hverdag. Nå blir funnene presentert og elevene blir spurt om de kjenner seg igjen.

Med:

Willy Pedersen er en av landets ledende forskere på spørsmål knyttet til ungdom, rusmidler, atferdsproblemer, seksualitet og sosial marginalitet. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men er også knyttet til velferdsforskningsinstituttet NOVA. Han har utgitt et stort antall vitenskapelige artikler i internasjonale fagtidsskrifter, i tillegg til flere fagbøker. I 2010 ble han nominert til Brage-prisen for boka En fremmed på benken. 

 

 

Magne Flemmen er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og forsker på klasse og sosial ulikhet. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler, deriblant artikkelen som omhandler Katta-elever -  Revenge of the nerds: Cultural capital and the politics of lifestyle among adolescent elites- sammen med Willy Pedersen og Vegard Jarness.

 

 

 

Liridona Gashi er vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet Mitt Blikk. Hun har mastergrad i sosiologi og mottok i 2016 Våg å vite-prisen for sin masteroppgave Fengslet på kanten av det norske riket: En studie av politiets utlendingsinternat på Trandum.

 

 

 

Møt også de tidligere Katta- og Handels- elevene  Nils August Andresen og Dina Heider Hov.  Og i opptak: Anders Danielsen Lie og Kristin Clemet. I tillegg vil nåværende elever og elevrådsledere fra begge skoler gjøre seg gjeldende under arrangementet.  

 

Meld deg på arrangementet via Facebook

 

Publisert 30. aug. 2018 13:03 - Sist endret 6. okt. 2021 10:34