Prøveforelesning: Sverre Herstad - Evolutionary economic geography and the regional dimension of innovation

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Sverre Herstad. Foto: NIFU

Publisert 1. feb. 2018 13:51 - Sist endret 2. feb. 2018 11:13