Prøveforelesning: Magne Flemmen - Aktør-struktur-problemet og Bourdieus sosiologi

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Magne Flemmen. Foto: UiO


 

Publisert 3. apr. 2018 10:10 - Sist endret 3. apr. 2018 10:13