Lanseringsfest: Oslo - ulikhetenes by

Er Oslo «delt» eller ikke? Hva slags sosiale ulikheter kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring? Boka Oslo - ulikhetenes by tilbyr en bred tilnærming til spørsmål om sosial ulikhet i Oslo. Velkommen til lanseringsfest!

utsikt oslo by

Foto/Illustrasjon: Cappelen Damm.

Oslo er en unik by i norsk sammenheng. Ikke bare er Oslo hovedstad, politisk maktsentrum og det nærmeste Norge kommer en internasjonal storby: Oslo er også ulikhetenes by. Ingen andre steder i Norge er det tydeligere at sosiale skiller følger geografiske skillelinjer. Forside bok

Det er også stor offentlig interesse for temaet. Jevnlig dukker det opp debatter om byen er «delt» eller ikke og om hva slags sosiale ulikheter som kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring. Hittil har det likevel ikke kommet noen samlet forskningsinnsats om temaet.

Oslo - ulikhetenes by tilbyr nettopp dette. Med bidrag fra noen av de fremste ekspertene på temaet, fra disipliner som sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, historie, pedagogikk, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og arkitektur, analyseres Oslos sosiale ulikheter fra flere vinkler.

Flere forskere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har bidratt med innhold til boka:

Terje Wessel: Det todelte Oslo – etniske minoriteter i øst og vest og Nabolagets effekt: Hva er problematisk med geografisk ulikhet?
Øyvind Wiborg: Hvor er formuene i Oslo?
Marianne Nordli Hansen: Segregering og ulikhet i Oslo-skolen
Willy Pedersen: Ungdommens rusdelte Oslo og Russetid i Oslo
Per Gunnar Røe: Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant
Magne Flemmen og Maren Toft: Geografiske klasseskiller .

Velkommen til lanseringsfest på Sentralen 7.juni!

Klikk her for å lese anmeldelser og siste nytt om boka

 

Publisert 8. mai 2017 10:04 - Sist endret 9. mai 2017 08:55