2018

Sist endret 6. juni 2018 10:11 av lenkeretter@localhost

Andrew Penner (UC Irvine) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et utdanningssosiologisk arbeid om betydningen av plassering i avansert matematikkundervisning for elevers senere skoleprestasjoner ved bruk av registerdata fra California.  Arbeidet er et samarbeid med Andrew McEachin (RAND Corporation) og Thurston Domina (University of North Carolina at Chapel Hill).

Penner arbeider med mange ulike problemstillinger, inkludert organisasjonssosiologiske studier av kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet, hvordan sosial ulikhet former klassifiseringen av individers rase i USA, kjønnsforskjeller i matteprestasjoner og andre utdanningssosiologiske temaer. Hans arbeider har bl.a. vært publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, American Journal of Sociology og Demography. 

Sist endret 6. juni 2018 10:11 av lenkeretter@localhost

Bo Malmberg (Stockholms universitet) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om sammenhengen mellom økonomiske og etniske dimensjoner av boligsegregasjon i Sverige.  Arbeidet er et samarbeid med William A. V. Clark (University of California, Los Angeles).

Sist endret 8. juni 2018 10:05 av Therese Marthinsen

Får spedbarn bedre helse når legedekningen er god? Jonas Minet Kinge (FHI) og Jostein Grytten (UiO) har undersøkt dette gjennom et naturlig eksperiment.

Sist endret 26. okt. 2018 15:53 av Matthew Rix Whiting

Julia Mikolai  (University of St Andrews) besøker AKS-seminaret. Hun presenterer arbeidet sitt fra PartnerLife Project.

Sist endret 7. sep. 2018 10:34 av Therese Marthinsen

Lars H. Andersen (Rockwoolfondens forskningsenhet i København) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om effekten av reduksjon av velferdsytelser for innvandrere i Danmark.

Sist endret 6. juni 2018 10:11 av lenkeretter@localhost

We are pleased to invite you to a guest lecture with Dr. Tak Wing Chan from the Department of social science, UCL Institute of Education in London. The theme for the lecture is: The dynamics of income inequality: the case of China in a comparative perspective