Henning Finseraas (ISF): Ancestry Culture, Local Institutions, and Situated Agency - A Study of Female Labor Supply

Henning Finseraas (ISF) presenterer et arbeid om kulturerelle normers betydning for kvinnelig yrkesaktivitet. Arbeidet har tittelen "Ancestry Culture, Local Institutions, and Situated Agency - A Study of Female Labor Supply"

Det er en nær kobling på makronivå mellom familiepolitikk og andre velferdsstatsordninger på den ene side og kvinnelig yrkesaktivitet på den annen side. En årsak/virkning-tolkning av sammenhengen mellom institusjoner og kvinnelig yrkesaktivitet er likevel vanskelig å gjøre, all den tid bakenforliggende kulturelle forhold kan påvirke både institusjonsbygging og kvinnelig yrkesaktivitet. Arbeidet Finseraas presenterer er et forsøk på å empirisk nøste disse ulike forklaringene fra hverandre.

 

Abstract

We study the importance of ancestry culture and local institutions for female labor supply. Relying on an extended epidemiological approach with sibling fixed effects, we show that estimates from recent approaches of the importance of culture are likely biased upwards. Moreover, our results indicate that the effect of ancestry culture is smaller in Norway than in the US. Finally, we emphasize the importance of local institutions in shaping the effect of ancestry culture. When doing so we find that ancestry culture is mediated by local institutions. In particular, we find that the effect of ancestry culture on employment is stronger in Norwegian counties where the female labor force participation rate is higher and attitudes supporting women's work are more liberal.

 

 

Arrangør

AKS-seminaret
Publisert 26. mai 2015 08:50 - Sist endret 6. juli 2017 09:56