English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 14

Tid og sted: 14. mars 2008 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Hans Christian Sandlie ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): To må man være – om ungdoms boligetableringer på 1990-tallet

Tid og sted: 18. jan. 2008 10:15, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Anne-Lene Bakken Ulseth ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Mellom tradisjon og nydannelse. Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge

Tid og sted: 11. jan. 2008 10:15, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Anders Vassenden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Flerkulturelle forståelsesformer - En studie av majoritetsnordmenn i multietniske boligområder

Tid og sted: 21. des. 2007 10:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Ivan Harsløf ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Young-Man’s-Land. European Youth between Welfare and Work

Tid og sted: 13. des. 2007 10:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand. sociol. Anne Marie (Mia) Vabø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid

Tid og sted: 7. des. 2007 10:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand. polit. Ida-Eline Engh ved Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights: The Example of the Right to Food in the Context of Hiv/Aids in South Africa and Uganda.