English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 12

Tid og sted: 11. jan. 2013 10:30, Auditorium 3, Eilert Sundts Hus

Cand.polit. Jon Horgen Friberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement.

Tid og sted: 30. nov. 2012 10:30, Auditorium 7, Eilert Sundts Hus

Cand.sociol. Anne Grethe Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse.

Tid og sted: 12. okt. 2012 10:30, Ragnar Frischs auditorium (311) på Ullevål Kino

Cand.polit. Elisabeth Hovdhaugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leaving early: Individual, institutional and system perspectives on why Norwegian students leave their higher education institution before degree completion.

Tid og sted: 5. sep. 2012 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Tonje Gundersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et ordinært og særegent foreldreskap. En studie av foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander

Tid og sted: 19. juni 2012 09:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Elisabeth Ugreninov ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kvinner mellom arbeidog omsorgsforpliktelser - fokus på lønnsutvikling og sykefravær

Tid og sted: 24. mai 2012 09:30, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Marta Bivand Erdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Transnational ties and belonging: Remittances from Pakistani migrants in Norway

Tid og sted: 20. apr. 2012 09:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand.philol. Gunnar Vittersø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ren idyll? Forbrukets betydning for bygdeutvikling med utgangspunkt i lokal mat og hytteliv

Tid og sted: 2. mars 2012 10:30, Gamle festsal, Urbygningen/Domus Academica

Cand.polit. Kjetil A. van der Wel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Social inequalities in sickness: structural change, welfare states and the life course

Tid og sted: 10. feb. 2012 10:30, Aud. 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Halvor Melbye Hanisch ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tangles in the Weave of Disability. On the structurality of disabling structures

Tid og sted: 6. des. 2011 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.sociol. Sidsel K. Solbrække ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993.

Tid og sted: 25. nov. 2011 10:15, Ragnar Frischs auditorium/Ullevål kino

Cand.polit. Heidi Nicolaisen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

Tid og sted: 14. okt. 2011 10:15, Aud. 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Idunn Seland ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilhørighet, rettighet, likhet. Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen 1970-2008.

Tid og sted: 26. aug. 2011 10:30, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalléen 23A/23B

Cand.polit. i sosiologi Kari Stefansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon

Tid og sted: 17. juni 2011 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master in Development Studies/Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe Sarvendra Tharmalingam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Homeland Orientation of War-torn Diasporas: Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway

Tid og sted: 8. juni 2011 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Øyvind Wiborg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Bound to rise? Inter-generational disadvantages in Norway

Tid og sted: 27. mai 2011 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Ståle Østhus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Downsizing and health in Norway

Tid og sted: 11. mars 2011 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Elin Kristin Bye vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Alkoholkonsum og vold – ulike sammenhenger under ulike betingelser?         

 

Tid og sted: 11. mars 2011 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Mira Aaboen Sletten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv.

Tid og sted: 4. mars 2011 10:15, Aud. 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Master i sosiologi Håkon Larsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige.

Tid og sted: 25. feb. 2011 10:15, Auditorium 2 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

cand.psychol. Per Espen Stoknes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

”Økonomiske metaforer: En flerfaglig vitenskapsstudie av økonomiske metaforers implikasjoner på klimapolitikk og oppfatninger om penger.”

Tid og sted: 18. juni 2010 10:30, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Guro Aandahl ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Technocratic dreams and troublesome beneficiaries. The Sardar Sarovar (Narmada) Project in Gujarat.

Tid og sted: 16. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Mag.art. Turid Noack ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): En stille revolusjon: Det moderne samboerskapet i Norge

Tid og sted: 14. juni 2010 13:15, Auditorium 3 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Cand.polit. Torbjørn Skardhamar ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Criminal careers and crime at different stages of life. Theoretical and methodological perspectives, childhood risk factors and desistance

Tid og sted: 4. juni 2010 10:30, Auditorium 2 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Mette Irmgard Snertingdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The co-constitution of heroin crime. Narratives of smugglers and dealers meet the judicial practices.

Tid og sted: 4. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.paed. Sigtona Halrynjo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler