English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 10

Tid og sted: 16. juni 2015 14:1515:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Henning Finseraas (ISF) presenterer et arbeid om kulturerelle normers betydning for kvinnelig yrkesaktivitet. Arbeidet har tittelen "Ancestry Culture, Local Institutions, and Situated Agency - A Study of Female Labor Supply"

Tid og sted: 12. juni 2015 10:4513:30, Oslo Rådhus, Strangerrommet 11. etg. Østre tårn

Årets Osloforskning-seminar fant sted i Rådhuset 12. juni 2015.

Tid og sted: 12. mai 2015 15:0016:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Kelly Musick (Cornell) presenterer et arbeid om trender i kvinners og menns ulike bidrag til husholdningen etter barnefødsler. Hun diskuterer også implikasjoner av disse trendene for utviklingen i sosial ulikhet.

Musick er professor ved Cornell University i Ithaca, New York. Hun har arbeidet med en rekke temaer innen familiesosiologi. Især har hun publisert mye om koblingen mellom fruktbarhet og valg av samlivsform.

Tid og sted: 5. mai 2015 14:15, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 3

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

Tid og sted: 13. apr. 2015 14:15, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 5

Ove Skarpenes presenterer funn fra prosjektet "Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge"

Tid og sted: 8. apr. 2015 10:0011:30, Fafo, styrerommet. Adresse: Borggata 2B, like ved Grønland kirke

Prosjektet Institusjonell endring inviterer til seminar med Cathrine Holst om demokrati og ekspertise.

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 20. mars 2015 10:3013:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Nicolai Topstad Borgen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The economic returns to college quality in Norway

Tid og sted: 19. mars 2015 14:1516:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus (SV-fakultetet)

Herman van de Werfhorst presenterer paperet "Persistent Inequality in Positional Education."

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom AKS-seminaret og Klasse- og eliteseminaret ved ISS.

Tid og sted: 10. mars 2015 14:15, Rom 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om egalitære verdier og sosial ulikhet i Skandinavia, med innlegg fra Maria Törnqvist (Uppsala Universitet).

Basert på hennes feltarbeid ved en videregående skole i Stockholm innleder Törnqvist med "The Making of an Egalitarian Elite: School Ethos and the Production of Privilege"

Tid og sted: 24. feb. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Liana Fox presenterer paperet "Parental Wealth and the Black-White Mobility Gap in the US."

Tid og sted: 27. jan. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Kotsadam (UiO) presenterer resultater fra to eksperiment-baserte arbeider om forholdet mellom majoritet og minoritet i sosiale kontekster.

I det ene arbeidet er temaet kontakthypotesen om etniske relasjoner, og i det andre arbeidet er temaet om kontakt med kvinnelige kolleger fører til mindre kjønnsdiskriminering.

Tid og sted: 12. des. 2014 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Marielle Stigum Gleiss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

(Re)making political Space: Labor NGOs and migrant workers in China

Tid og sted: 5. des. 2014 10:3013:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Eirin Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Med staten i ryggen – institusjonelle rammebetingelser og unge voksnes overveielser om å få barn

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:3013:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Hans Erik Næss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The promotional value of motorsport culture. A sociological invstigation of the FIA World Rally Championship

Tid og sted: 20. nov. 2014 14:1516:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthesgate 31

Institusjoner i politisk økonomi:- Gudmund Hernes er en pioner innen institusjonell teori. Allerede i slutten av 1970-årene skrev han et betydningsfullt essay med tittelen Mot en institusjonell økonomi. I disse dager er han aktuell med en ny bok om politisk økonomi.

Velkommen til et spennende seminar. Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 14. nov. 2014 10:1512:00, Eilert Sundts hus, aud. 5

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

In this public lecture, Dr. Sam Friedman will explore how taste in comedy function as a expression of cultural capital. The ability to appreciate the "right" kinds of comedy, but also, crucially, to be able to appreciate comedy in the right way, is a shown to be a powerful distinction - also expressed in disdain for those who do not "get it".

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Tord Finne Vedøy ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The diffusion of smoking behaviour in Norway

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:1514:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus
Tid og sted: 24. okt. 2014 11:0013:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Master i sosiologi Unn Conradi Andersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene

Tid og sted: 9. okt. 2014 12:3014:00, Helga Engs hus, aud. 2

In this lecture, based on his acclaimed book, Shamus Khan exposes the production of elites.

Tid og sted: 16. sep. 2014 10:1512:00, Auditorium 3 i Eilert Sundts hus

Offentlig forelesning i regi av Klasse- og eliteseminaret. Hva er det viktigste institusjonene og formene for kapital i den danske makteliten? I denne forelesningen vil Christoph Ellersgaard (Københavns Universitet) diskutere dette avgjørende spørsmålet ved å trekke på unike data om danske eliter.

Tid og sted: 12. sep. 2014 10:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosialpsykologi Marjan Nadim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway

Tid og sted: 5. sep. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Cand.polit. i sosiologi Janne Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Defensive accountings. An  ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabilitation encounters

Tid og sted: 16. juni 2014 13:1515:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, UiO

To nye arbeider om Oslo og sosial ulikhet. Terje Wessel: Økonomisk segregasjon i Oslo – mot nye kontraster.

Maren Toft: Omgitt av ressurser. Nabolagets betydning for senere overklasseposisjon

Tid og sted: 4. juni 2014 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Susanne Nordbakke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Alive and kicking. Wellbeing and mobility in old age