English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 10

Tid og sted: 16. juni 2016 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Ferdinand Andreas Mohn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Marital Fault Lines. Spouse Selection and Socioeconomic Assimilation Among the Immigrant Population in Norway

Tid og sted: 8. juni 2016 14:1515:30, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 4

Simin Davoudi, Professor of Environmental Policy & Planning at School of Architecture, Planning and Landscape, and Associate Director of the Institute for Sustainability at Newcastle University will critically review different methodologies that have been employed to define the city-region before focusing on the prevailing conception of the city-region as a functional economic space and the dominant top-down methodology which is used for defining its boundaries.

Tid og sted: 25. mai 2016 10:1512:00, ES auditorium 6

James M. Jasper, professor at the Graduate Center of the City University of New York (CUNY)

In 2016 the Department of Sociology and Human Geography is celebrating the 20th anniversary of the two disciplines being brought together to form the department as it is today.

Tid og sted: 24. mai 2016 14:1516:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Richard Berk, sosiolog og professor i statistikk og kriminologi ved University of Pennsylvania, kommer til AKS-seminaret! På dette seminaret presenterer han arbeider knyttet til prediktive modeller for partnervold.

Tid og sted: 20. mai 2016 10:1513:00, 221

Social inequality currently gets a lot of attention, but sociologists appear less visible in discussions about inequality than what one would expect.

Has this something to do with the understanding of class or the use of the class concept in research? Can the sociological research on this topic be improved?

The classes and elites research seminar invites two prominent scholars of class analysis, Kim Weeden and Janne O. Jonsson, to address these questions based on the theoretical framework of micro classes.

 

Tid og sted: 13. mai 2016 10:1512:00, Eilert Sundts hus, auditorium 5

Professor Jeremy Seekings, Department of Sociology, University of Cape Town

In 2016 the Department of Sociology and Human Geography is celebrating the 20th anniversary of the two disciplines being brought together to form the department as it is today.

Tid og sted: 13. mai 2016 09:0016:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus (new library)

Oslo is expanding: about 150 000 new inhabitants are expected to live within its boundaries before 2030, and at least as many in its surroundings. Researchers, planners and politicians are invited to present knowledge and ideas on the challenges raised by urban growth.

The Conference is free and open to all.

*Registration is closed*

Read about the speakers 

Tid og sted: 13. mai 2016 09:0016:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Oslo is expanding: about 150 000 new inhabitants are expected to live within its boundaries before 2030, and at least as many in its surroundings. Researchers, planners and politicians are invited to present knowledge and ideas on the challenges raised by urban Growth.

Register for the Conference (Closes on May 6th)

The Conference is free and open to all.

Read about the speakers 

Tid og sted: 3. mai 2016 10:3014:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Tore Witsø Rafoss vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Terrorens kulturelle logikk. Det offentlige ordskiftet etter 22. juli

Tid og sted: 2. mai 2016 10:1512:00, ES auditorium 5

Professor Lawrence D. Berg from the Institute for Community Engaged Research, the University of British Columbia will speak on the theme: Producing Anxiety in the Neoliberal University

In 2016 the Department of Sociology and Human Geography is celebrating the 20th anniversary of the two disciplines being brought together to form the department as it is today.

Tid og sted: 25. apr. 2016 12:1514:00, Auditorium 6 Eilert Sundt Building

Andrew Abbott, distinguished Professor of Sociology at the University of Chicago, will speak on the theme: THE CHICAGO SCHOOL AND CITY PLANNING.

In 2016 the Department of Sociology and Human Geography is celebrating the 20th anniversary of the two disciplines being brought together to form the department as it is today.

Tid og sted: 20. apr. 2016 18:0020:00, Halvbroren bokhandel

Hva er kulturell makt i nyrike Norge?

- Om kultur, grensedragning og moral  

Tid og sted: 19. apr. 2016 14:1516:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

At sosioøkonomisk status går i arv fra foreldre til barn er et velkjent samfunnsvitenskapelig funn. Hvilken betydning flere generasjoner har er ikke like klart. Forsker Jørgen Heibø Modalsli presenterer et arbeid på AKS-seminaret om dette, hvor han har brukt historiske registerdata fra Norge over nesten 150 år. Modalsli er ansatt i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og har i flere år arbeidet med historiske perspektiver på økonomisk ulikhet.

Tid og sted: 14. apr. 2016 14:1515:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Martin Zebracki – Reconfiguring the City through Digital Practices: User-Created Contents and Conflicts in Public Art Engagements.

Digital (mobile) technologies pose new challenges to understanding the city and making sense of virtual urban life. Zebracki will present a study on digitally mediated engagement with the urban public, and discuss the conceptual and methodological implications to wider research on the digital urban condition.

Tid og sted: 1. apr. 2016 10:3013:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Jørn Ljunggren vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

A Class in Descent? Cultural Capital under Pressure in 21st Century Norway

 

Tid og sted: 18. mars 2016 10:3013:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Rannveig Kaldager Hart vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Understanding fertility behavior in Norway: Social mechanisms and causal estimates

Tid og sted: 15. mars 2016 10:3013:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand. polit. i geografi Tove Heggli Sagmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Return Migration and Social Change: Creating Distinctions in the Social Field

Andy Merrifield
Tid og sted: 14. mars 2016 10:1511:30, Auditorium 4, Eilert Sundts Hus

As the inaugural speaker of the Cities and Society seminar series, we are excited to present urban scholar Andy Merrifield.

Tid og sted: 18. feb. 2016 15:1516:30, Georg Sverdrups hus, Aud. 2

Public lecture by Professor Frank Geels Manchester Institute of Innovation Research and Sustainable Consumption Institute, University of Manchester.

Chair: professor Karen O'Brien

Refreshments will be served after the lecture

Tid og sted: 10. feb. 2016 12:1514:00, styrerommet 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til et åpent seminar om symbolske hierarkier ved Norges Banks årsmiddag med Johs. Hjellbrekke og Olav Korsnes (Universitetet i Bergen).

Tid og sted: 1. feb. 2016 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Sytske Besemer (UC Berkeley) arbeider med psykologisk-kriminologiske problemstillinger. Hun tar i dette seminaret opp flere ulike sider ved et klassisk fenomen, nemlig korrelasjonen mellom foreldre og barns i kriminell atferd.

Tid og sted: 29. jan. 2016 10:3013:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

MPhil i Peace and Conflict Transformation Studies Maria Hernandez Carretero vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Leaving to belong: migration, transnational connectedness and social becoming

Tid og sted: 25. jan. 2016 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.

Tid og sted: 8. jan. 2016 12:1516:00, Auditorium 7. Eilerts Sundts hus

Professor Hans Christian Sørhaug  avslutter sin mangeårige innsats ved Universitet i Oslo. Fredag 8 januar kl 12.15 inviteres alle interesserte til et åpent seminar om samfunnsvitenskapelig forståelse

NB flyttes til auditorium 7, Eilert Sundts hus

Tid og sted: 8. jan. 2016 10:3013:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosialantropologi Gunhild Regland Farstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Nye fedre- nye forskjeller. Farskap i farsvennlige velferdsstater