English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 12

Tid og sted: 4. juni 2010 10:30, Auditorium 2 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Mette Irmgard Snertingdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The co-constitution of heroin crime. Narratives of smugglers and dealers meet the judicial practices.

Tid og sted: 4. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.paed. Sigtona Halrynjo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler

Tid og sted: 7. mai 2010 10:15, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Christer Hyggen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Livsløp i velferdsstaten – sosialhjelp og risiko

Tid og sted: 30. apr. 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Master i sosiologi Kenneth Aarskaug Wiik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Whether, When, and with Whom? Socioeconomic inequalities in marriage and cohabitation in Norway.

Tid og sted: 29. apr. 2010 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Master i samfunnsgeografi Ann Cecilie Bergene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): PREACHING IN THE DESERT OR LOOKING AT THE STARS? A Comparative Study of Trade Union Strategies in the Auto, Textile and Garment, and Maritime Industries.

Tid og sted: 29. jan. 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Andreas Tjernshaugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fossil interests and environmental institutions: The politics of CO2 capture and storage

Tid og sted: 8. jan. 2010 11:30, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.sociol. Inger Marie Hagen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Det mektige mindretallet. Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relations

Tid og sted: 19. juni 2009 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Siviløkonom Tore Omholt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Samarbeid i sentrum – Et systemteoretisk perspektiv på sentrumsutvikling og kollektiv handlingskapasitet som grunnlag for lokal utvikling

Tid og sted: 12. juni 2009 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Mag. art. Marte Feiring ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sources of Social Reforms (1870-1970): The Rise of a Norwegian Normalisation Regime

Tid og sted: 15. mai 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand. polit. Gunnar C. Aakvaag ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Frihet og demokrati i den sosiologiske diskursen om det moderne

Tid og sted: 13. feb. 2009 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Cand.sociol. Elisabeth Fransson ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fortidens tyngde – om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem.

Tid og sted: 6. feb. 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Astrid Skatvedt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Alminnelighetens potensial. En sosiologisk studie av følelser, identitet og terapeutisk endring.

Tid og sted: 17. des. 2008 10:30, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Elin Selboe ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing continuties: Multi-activity in the network politics of Colobane, Dakar

Tid og sted: 28. nov. 2008 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit Ardis Storm-Mathisen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kontekstualisert mening – en diskursiv analyse av unges klær og identiteter

Tid og sted: 21. nov. 2008 10:30, Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Cand.polit. Vibeke Opheim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Student Finance in a Welfare State: Effects of Reducing Economic Barriers to Higher Education in Norway

Tid og sted: 24. okt. 2008 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Mag. art. Anders Barstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing welfare, living conditions and social integration

Tid og sted: 17. okt. 2008 09:15, Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Cand.polit Elin Sæther ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The conditional autonomy of the critical press in China

Tid og sted: 29. aug. 2008 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Jannecke Wiers-Jenssen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Student mobility and the professional value of higher education from abroad

Tid og sted: 25. aug. 2008 11:15, Gamle Festsal, Urbygningen

Cand.polit. Marianne Dæhlen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og arbeidsliv.

Tid og sted: 18. juni 2008 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit Monica Eftedal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Lojale ansatte? En studie av arbeidsrelaterte holdninger i en IT-organisasjon

Tid og sted: 17. juni 2008 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit Janne Scheffels ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Stilig eller stigma? En sosiologisk studie om ungdom, røyking og identitet

Tid og sted: 30. mai 2008 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand. Sociol. Christian Poppe ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Into the Debt Quagmire. How Defaulters cope with Severe Debt Problems

Tid og sted: 23. mai 2008 09:15, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Idunn Brekke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt

Tid og sted: 22. mai 2008 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Mag.art. Ragnhild Skogheim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Mellom kunsten og kundene. Arkitekters yrkessosialisering og profesjonelle praksis

Tid og sted: 18. apr. 2008 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Marianne Millstein ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Challenges to substantive democracy in post-apartheid Cape Town: The politics of urban governance transformations and community organising in Delft