English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 10

Tid og sted: 1. des. 2015 14:1515:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.

Tid og sted: 1. des. 2015 10:3013:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosiologi Kristin Buvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Everybody is drunk. Street-level alcohol policy in Oslo

 

Tid og sted: 30. nov. 2015 10:3013:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i statsvitenskap Guri Tyldum vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The social meanings of migration

Tid og sted: 25. nov. 2015 10:3013:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosiologi May-Linda Magnussen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Familieforsørgelse i menns hverdag

 

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:3013:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i samfunnsgeografi Kirsten Ulsrud ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Village-level solar power in practice: Transfer of socio-technical innovations between India and Kenya

Tid og sted: 27. okt. 2015 14:1515:45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Magnus Rasmussen (ph.d.-stipendiat, Universitetet i Aarhus) presenterer et arbeid på AKS-seminaret om segmentering av velferdsstater -- at ytelser og fordeler gis på grunnlag av nasjonale, etniske eller sosiale grupper fremfor behov eller universelle rettigheter.

Tid og sted: 23. okt. 2015 11:3014:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Anne May Melsom ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Sickness absence in a gendered labour market

 

Tid og sted: 16. okt. 2015 15:3018:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Coming of Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway

Tid og sted: 28. sep. 2015 10:3013:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i samfunnsgeografi Heidi Bergsli ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Urban Attractiveness and Competitive Policies in Oslo and Marseille. The waterfront as object of restructuring, culture-led redevelopment and negotiation processes

 

Tid og sted: 23. sep. 2015 10:3013:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i statsvitenskap Tove Irene Midtsundstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen

Tid og sted: 7. sep. 2015 14:1516:00, Rom 221, Harriet Holters hus

Én uke før velgerne skal gå til urnene, inviterer klasse- og eliteseminaret til seminar med Stefan Svallfors (Umeå universitet) om mektige politiske aktører, uten noe folkevalgt mandat.

Gjennom et omfattende arbeide har Stefan Svallfors og kolleger studert en gruppe som blir stadig større og mektigere i både Norge og Sverige.

Arbeidet er dokumentert i boka  "Makt utan mandat: de policyprofessionella i svensk politik", og er basert på omfattende analyser av politiske rådgivere, PR-konsulenter, tankesmier og lignende.

Trygve Gulbrandsen (ISF) og Marte Mangset (SPS) kommenterer kort for en norsk kontekstualisering.

Velkommen!

 

Tid og sted: 1. sep. 2015 14:1515:45, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Nicolai T. Borgen presenterer et arbeid med tittelen "Horizontal stratification of higher education:  The relative importance of field of study, institution, and department." Sammen med Arne Mastekaasa undersøker han den relative betydningen av utdanningstype og utdanningsinstitusjonen eksamenen er avlagt ved for arbeidsmarkedsutfall.

Tid og sted: 26. juni 2015 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Anders Tønnesen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Barriers and opportunities to car-use reduction. A study of land-use and transport policy in four Norwegian cities

Tid og sted: 23. juni 2015 14:1515:30, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Letizia Mencarini (Torino) presenterer et arbeid om institusjonelle rammer, fruktbarhet og lykke.

Letizia Mencarini er gjesteforsker ved ISS i sommer. Hun er demograf og arbeider for tiden med problemstillinger knyttet til fruktbarhet og subjektiv livskvalitet. Blant annet leder hun SWELL-FER, et stort ERC-finansiert prosjekt om dette. Mencarini har publisert en lang rekke arbeider innenfor familie- og fruktbarhetsfeltet.  

Tid og sted: 16. juni 2015 14:1515:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Henning Finseraas (ISF) presenterer et arbeid om kulturerelle normers betydning for kvinnelig yrkesaktivitet. Arbeidet har tittelen "Ancestry Culture, Local Institutions, and Situated Agency - A Study of Female Labor Supply"

Tid og sted: 12. juni 2015 10:4513:30, Oslo Rådhus, Strangerrommet 11. etg. Østre tårn

Årets Osloforskning-seminar fant sted i Rådhuset 12. juni 2015.

Tid og sted: 12. mai 2015 15:0016:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Kelly Musick (Cornell) presenterer et arbeid om trender i kvinners og menns ulike bidrag til husholdningen etter barnefødsler. Hun diskuterer også implikasjoner av disse trendene for utviklingen i sosial ulikhet.

Musick er professor ved Cornell University i Ithaca, New York. Hun har arbeidet med en rekke temaer innen familiesosiologi. Især har hun publisert mye om koblingen mellom fruktbarhet og valg av samlivsform.

Tid og sted: 5. mai 2015 14:15, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 3

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

Tid og sted: 13. apr. 2015 14:15, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 5

Ove Skarpenes presenterer funn fra prosjektet "Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge"

Tid og sted: 8. apr. 2015 10:0011:30, Fafo, styrerommet. Adresse: Borggata 2B, like ved Grønland kirke

Prosjektet Institusjonell endring inviterer til seminar med Cathrine Holst om demokrati og ekspertise.

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 20. mars 2015 10:3013:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Nicolai Topstad Borgen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The economic returns to college quality in Norway

Tid og sted: 19. mars 2015 14:1516:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus (SV-fakultetet)

Herman van de Werfhorst presenterer paperet "Persistent Inequality in Positional Education."

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom AKS-seminaret og Klasse- og eliteseminaret ved ISS.

Tid og sted: 10. mars 2015 14:15, Rom 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om egalitære verdier og sosial ulikhet i Skandinavia, med innlegg fra Maria Törnqvist (Uppsala Universitet).

Basert på hennes feltarbeid ved en videregående skole i Stockholm innleder Törnqvist med "The Making of an Egalitarian Elite: School Ethos and the Production of Privilege"

Tid og sted: 24. feb. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Liana Fox presenterer paperet "Parental Wealth and the Black-White Mobility Gap in the US."

Tid og sted: 27. jan. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Kotsadam (UiO) presenterer resultater fra to eksperiment-baserte arbeider om forholdet mellom majoritet og minoritet i sosiale kontekster.

I det ene arbeidet er temaet kontakthypotesen om etniske relasjoner, og i det andre arbeidet er temaet om kontakt med kvinnelige kolleger fører til mindre kjønnsdiskriminering.